Miljöinnovationen DEFLAMO säkrar medel för mer försäljning och expansion. DEFLAMO utvecklar och säljer ett giftfritt flamskydd baserat på citroner. Deflamo är vår länk BionedbrytFlamskydd i kategorin Gift: Ersätt/Minska i höger kolumn. DEFLAMOs bild på behandlad och obehandlad madrass.

Aktietorgsnoterade DEFLAMO har gjort en riktad nyemission och lånat från Almi. Kassan förstärks med 5 miljoner kronor. Nyemissionen är på 2,5 miljoner kr.Tre investerare får därmed drygt 6 % av företaget. Det framgår inte av pressmeddelandet om det är A- eller B-aktier de får.  Samtidigt har Almi beviljat ett lån på 2,5 miljoner kronor. Klicka här för mer information!

VD Fredrik Westin kommenterar. – Det stora intresset för att använda Apryrum för att ersätta antimon som flamskyddsmedel i PVC gör att DEFLAMO  knappt hinner med alla förfrågningar. Kapitaltillskottet ökar DEFLAMOs möjligheter att svara upp mot efterfrågan.

DEFLAMO äger patent och IP-rättigheter för en giftfri flamskyddsteknik som marknadsförs med namnet Apyrum. Bolaget utvecklar kontinuerligt nya formuleringar och nya användningsområden för den tekniken. Företaget samarbetar med flera europeiska företag för att utvärdera och utveckla flamskyddade produkter. Det gäller naturliga och syntetiska polymerer, tyger och material.

Produktionen av Apyrum sker i England och Sverige av kontraktstillverkare.