Aktietorgets Miljöinnovation NordIQ har fått patent för funktionen ”SoftControl” i USA. Med SoftControl kan man nå energibesparingar på 5 – 25 %  i vattenburna värmesystem. 

Vår bild visar en av grundarna Matts Lindgren, finalist i tävlingen Miljöinnovation 2008. BraKundstyrFjärrvärme heter vår länk till företaget i kategorin Effekt:Mtrl/Energi i höger kolumn. Många säger sig ha bra styrsystem men få har som NordIQ oberoende utvärderingar. Klicka här för mer info!

SoftControlTM  styr värmetillförseln till radiator-systemet så att jämnast möjliga temperatur uppnås i fastigheten. Jämn temperatur innebär låg energiförbrukning då man kan hålla en lägre genomsnittlig temperatur med bibehållen komfort (samma lägsta-temperatur).

SoftControlTM baseras på en effektbalans-modell. Fastigheten ska i varje ögonblick tillföras precis så mycket värme-energi som samtidigt avges till omgivningen. Modellen tar hänsyn till husets tröghet, d.v.s. om ytterväggarna har upplagrad värme eller kyla i sig.