ChemseQ har en helt unik teknik för att rena vatten från metaller. Med återvinningsbara kemikalier löser den en mängd problem. I industrin kan orent vatten påverka produktionen och orsaka stora driftkostnader. Det går också att utvinna värdefulla metaller ur restavfall.

 

ChemseQ har knoppats av från den skogsindustriella forskningen på Mittuniversitetet. Nya delägare från Såddgruppen, SamInvest samt Innovationsbron stöder satsningen.

 

(Bildkälla: http://www.miun.se/ImageVaultFiles/id_2965/cf_7/Chemseqwebb.jpg)

 

I massafabrikerna är metaller i vattnet ett känt problem. De gör att papperet inte blir så snyggt, trots höjda doser av blekningsmedel. Substanser som inaktiverar metallerna, sk. komplexbildare, har använts under ganska lång tid i massafabrikerna. Komplexbildarna och metallerna följer med vattnet ut i vattendragen. ChemseQs upptäckt kan åtgärdar förekomsten av metaller i vattnet i massafabrikerna. 
Mittuniversitetets hemsida berättar hur allt startade:
Upptäckten att detta fungerar, väckte stor entusiasm hos forskarna. Tekniken skulle kunna användas inom alla industrier som har liknade problem. Vilka möjligheter det skulle innebära! 2008 deltog de med sin affärsplan i Venture Cup och kom till Sverigefinal, patentansökan skrevs och i juli 2009 startade de företaget Chemseq och jobbar nu för fullt med att göra affärer.”

Detta blir den första investeringen som Såddgruppen gör inom ett så nytt utvecklingsområde. Men  Såddgruppen finner Chemseq så lovande att man går in i denna utvecklingsfas.

”Vi är otroligt glada över att få chansen att bidra till framväxten av nya tillväxtföretag i regionen, och vi tror verkligen på ChemseQs möjligheter att ta världen med storm. Det känns dessutom extra spännande med en investering som stödjer Mittuniversitetets ambitioner att öka kommersialiseringen av forskningsidéer.” Det säger Peter Ekdahl VD på Såddgruppen Mittsverige AB.