I sommar öppnar de sista utlysningarna inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling. Årets budget på ca 8 miljarder euro är den största hittills inom ramprogrammet. Klicka för mer!

VINNOVA har statens uppdrag att informera om programmet. VINNOVA skriver att årets informationsturné är för Dig som aktivt söker forskningsfinansiering, men kanske ännu inte har bekantat dig med FP7. Som vanligt kallar man det forskning även om EU benömner det forskning & utveckling. 

Under turnén besöker VINNOVA Uppsala 24 april, Lund 3 maj, Stockholm, AlbaNova 4 och 10 maj, Umeå 8 maj och Göteborg 15 maj.

Om Du inte kan vara med på någon informationsdag kan Du lyssna på VINNOVAs webbsändning från minst en dag. Dessutom ordnar VINNOVA  tematiska informationsdagar i Stockholm under perioden maj till september 2012.

Mer information: http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Kalendarium/