Guldkannan Towa är den första miljöinnovation som försöker använda Funded by me. Vår nyhet om detta blev bästa svenska miljönyhet i mars. 

Designern och innovatören Åsa Lövberg säger: -”Otroligt roligt! Vi är på mässa nu och det är ett väldigt positivt gensvar dvs försäljning. Det känns som att nu har proppen släppt. 

Nu börjar många förstå att alla kan göra något för miljön. Vi behöver inte sitta i konferenser bland de stora grabbarna, vi gör det lilla i det tysta och jorden tackar oss med fantastisk grönska. Helt gratis. Våra vatten tackar också!”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zOGQHKAEkeY[/youtube]

Om Du redan har sett världens sötaste och klokaste kissvideo, länk nedan, bör Du kolla den ovan på en minut. Följer den brittiska Drottningen uppmaningen? Guldkannans bilder.

Länk till funded by me för Dig som vill stödja ett friskt initiativ:
http://fundedbyme.com/projects/2012/02/guldkannan-towa/

Guldkannan Towa är en kombinerad potta/nattkärl och vattenkanna för enkel, naturlig och snabbverkande gödning av växter utomhus, gräsmattor etc. Åsa Lövberg som driver företaget har ju gjort en jätteinsats. Hon har lyckats skapa både en maskin att tillverka Guldkannan Towa och industriell produktion på bara några år.

Funded By Me är en platform för crowdfunding. Det är ett verktyg för kompletterande finansiering. Där kan man presentera sitt projekt, söka finansiering och stöd samt bygga nätverk.

Funded By Me föddes ur den frustration alla entreprenörer, kreativa projektledare och eldsjälar upplever när det gäller att realisera sina visioner; svårigheten i att nå ut med sitt projekt och att få ihop rätt finansiering. Vem som helst kan lämna in ett projekt. Funded by me kollar projektet. Ibland ger man  råd eller ge förslag till förändringar.

Hos Funded by me får varje projektskapare sätta upp ett eget minimimål för projektets finansiering. Guldkannan har satt 10 000 kr. Om detta inte uppnås kommer alla pengar som dittills samlats in, gå tillbaka till stödjarna.

Länk till Guldkannans nyhet  med världens klokaste och sötaste Kissvideo : http://ecoinnovation.se/svenska-stod/guldkannan-towa-0330

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/basta-miljonyhet-mars-3

Länk till Guldkannans hemsida: http://www.guldkannan.se/swedish.aspx