Miljöinnovationer är 20 % av de 33 unga bolag Som enligt Ny Teknik och Affärsvärden kan bli framtidens vinnare. SISP ordnar idag Sveriges Innovationsriksdag hos Science Park i Jönköping och dominerar totalt bland miljönnovationerna på listan. 

Miljöinnovationer från SISP

I år kommer 18 av 33 bolag på listan från SISP-inkubatorerna. SISP= Swedish Incubators & Science Parks. STINGs bild. Det är alla riktigt spännande företag. Men flera intressanta konkurrenter som Solvatten och Applied Nano Surfaces saknas. När företagen får vara högst sju år gamla bortfaller strålande miljölösningar som DEFLAMO och Scandinavian Enviro Systems. Tidshorisonten leder till en kraftig överrepresentation av företag som har mindre betydelse i rädda världen perspektivet som spelbolag och många IT-företag. Sju av SISP-bolagen är miljöinnovationer.

Mikael Hult, senior projektledare för SISP, kommenterar SISP-framgångar: – Att inkubatorbolagen utmärker sig är också bekräftelse på nyttan med lokal och nationell offentlig finansiering av inkubatorernas stimulerande och marknadskompletterande roll. Här är bland annat Innovationsbrons driftsstöd av inkubatorer respektive olika former av riskvillig finansiering till tillväxtbolagen en mycket viktig faktor.

 Ranking av SISPs miljöinnovationers möjlighet att rädda världen.    

 1. Organoclick: unika, miljövänliga, förnyelsebara material och kemiskasammansättningar för användning i pappers-, förpacknings-, textil-, trä-och bioteknikindustri. Organoclick vann tävlingen Miljöinnovation 2008.
 2. PeePoople: biologiskt nedbrytbara engångstoalett för användande i U-länderPeepoople, bästa svenska miljönyhet  i januari 2010 hittar Du som nyckelord i vänster spalt. 
 3. SEEC: Att värma och kyla byggnader slukar mängder av energi. Seec:s smarta energilager kapar energinotan rejält. Det patenterade systemet styr hur överskottsvärme lagras i berget på sommaren och tas ut på vintern. Bland de senaste kunderna finns en spritfabrik i Norge och ett bostadshus i Norra Djurgårdsstaden.
 4. Graphensic: först i Europa med att starta tillverkning av det nya supermaterialet grafen som belönades med Nobelpriset 2010.
 5. Spiber Technologies: biokompatibeltmaterialet som får allt från stamceller till insulinproducerade celler att trivas och växa:
 6. Tomologic: gör det möjligt att skära ut detaljer ur plåt och liknade material med minimalt spill och minskad åtgång på tid och energi.
 7. Heliospektra,  unikt och energisnålt system för belysning av växter som bland annat får plantorna att växa snabbare.

Sveriges Innovationsriksdag i Jönköping

I år fyller Science Park Jönköping 10 år. Therese Sjölundh, VD för Science Park Jönköping har hela tiden varit en drivande och inspirerande kraft i utvecklingen från enstaka företag i en liten inkubator till dagens mötesplats för långt över 100 småföretag. Flera företag har expanderat så de inte längre får plats i Science Park. Hon har också varit ordförande för SISP samarbetsorganisation.

I dag firar Therese med att vara värd för Sveriges Innovationsriksdag. Det är en årskonferens för SISP. Tufft att sticka ut så att man vågar kallar det Sveriges Innovationsriksdag. Avgöarnde spelare för innovationer i Sverige som Uppfinnarföreningen och Uppfinnarakademin är inte med. Men hur som helst måste man uppskatta SISPs driv och vilja att samla krafterna.

I kväll blir det inldedande nätverkande och trendspaning. Under tisdagen blir det Open Innovation med bland andra innovations-gurun och Forbes-bloggaren Haydn Shaughnessy.  Trots att vi inte är med i Sceince Parks inkubator utan bara en del av nätverkande företag i Science Park – Jönköping får jag chansen att vara med.

33-listan med unga teknikbolag

Till årets omgång har det strömmat in 250 nomineringar. Listan ”Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag” görs av tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden. Den ska bygga en mötesplats för alla som på något sätt arbetar med teknikinnovation – entreprenörer, riskkapitalister, affärsänglar, immaterialrättsexperter, konsulter, forskare, journalister, politiker och tjänstemän.

För att få vara med på listan ska företaget:

 1. Utveckla en produkt eller tjänst kring en innovation.
 2. Ha stor internationell potential.
 3. Vara Sverigebaserat.
 4. Vara max sju år (startår 2005 eller senare).
 5. Ej vara börsnoterat.
 6. Samma företag får vara med max tre gånger på listan