Clean Oils oljerenareOljereningstekniken från miljöinnovationen Clean Oil Technology AB (COT) är ett separat system med pump och filter i anslutning till maskinens hydraultank. Det spar både pengar och miljö. Merlo teleskoplastare blir första entreprenadmaskin med senaste versionen av systemet för djuprening av hydraulolja.

Clean Oils bild: Det vidare­utvecklade COT-systemet har pump och är mer servicevän­ligt än tidigare.

Miljöinnovationen, aktien Clean Oil har stor potential

Reningen av hydraulolja minskar risken för slangbrott och förlänger hydrauloljans livslängd. Slangbrott ger normalt oljeläckage med stor miljöskada. En droppe olja förstör 1000 liter vatten. Oljerenaren är därför som viktigast för maskiner med hydraulik i skogen. Längre livslängd innebär mindre risk för läckage vid slangbyten och mindre behov av olja. Det är också viktiga miljöfördelar

Reningen i det nya systemet sker i ett separat bypass-system vid oljetanken. Pumpen och filtret kan arbeta parallellt med maskinens eget hydraulflöde utan att störa maskinens funktioner. Poängen med systemet är att bypass-reningen blir så effektiv att oljans användningstid kan förlängas. Därmed kan antalet hydrauloljebyten under maskinens livstid minskas. Det spar pengar åt maskinägarna och minskar mängden spilloljor från svenska entreprenadmaskiner.

Miljö- och kundfördelar med Clean Oil är tex.:

  •  Oljereningssystemet filtrerar bort kondensvatten och slitagepartiklar ned till 1 mikrons storlek, dvs en tusendels millimeter.
  • COT-tekniken kan appliceras på många olika maskintyper, bland annat betongpumpar, sopmaskiner och alla typer av skogs- och entreprenadmaskiner.
  • Filtret består av ett speciellt preparerat bomullsmaterial som byggs upp med en grov filtrering i yttersiktet och progressivt finare filtrering inåt, ner till 1 mikron i filterkärnan.
  • Filtret är helt intakt och fungerar som ett fullgott partikelfilter även vid mättnad av vatten.
  • Intervallen för oljebyte kan förlängas avsevärt. Med COT:s system för djupfiltrering på hydraulapplikationer kan oljans livslängd öka och haverier orsakade av förorenad olja undvikas.

Clean Oil Technologies utvecklar och marknadsför förångningssystem för djuprening av smörj- och hydrauloljor.  COT fokuserar i första hand marknadsföringen mot internationella tillverkare inom lastbils- och busssegmentet. Marknadsföringsstrategin innebär ett nära samarbete med tillverkarna av produkter inom COT:s marknadssegment. Målet är både integrering i nyproduktion av motorer och i eftermarknadsapplikationer. Det är en svårbearbetad marknad som kan bli oerhört lönsam. COT systemen är patenterade i flera länder och patentsökta i ytterligare ett stort antal länder.

Kolla gärna vår beskrivning av företaget med Buss 60 000 mil utan oljebyte, som var bästa svenska miljönyhet i april 2009. http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/basta-svenska-miljonyhet-i-april-var-60-000-mil-utan-oljebyte

Merlo teleskoplastare först med reviderade renare för miljön

Redan för två år sedan beställde kunder COT-tekniken och den började installeras på en del Merlo teleskoplastare. Men COT-systemet har utvecklats och nu monteras den senaste versionen.

– Med det vidareutvecklade COT-systemet med pump kan vi tillföra ytterligare mervärden för våra kunder. Dessutom har vissa konstruktionsändringar gjorts som medger lättare och smidigare hantering vid filterbyte. Den typ av miljöinnovation som COT-systemet representerar motsvarar väl vår egen miljö- och kundpolicy. Det säger Nils-Gunnar Burge, vd på AB Hüllert Maskin, som är generalagent för Merlo i Sverige.

COT-systemet som installeras i Merlos teleskoplastare är COT X00 MPU10, med separat motor/pumpenhet för hydraulapplikationer. På Merlos huvudkontor i Italien har man noga följt Hüllerts satsning på COT. Merlo förbereder nu en egen utvärdering för att möta framtidens tuffare miljökrav från kunder och myndigheter.

Länk till tidigare inlägg om Clean Oil: http://ecoinnovation.se/?s=COT