Ännu ett härligt nummer av Uppfinnaren & Konstruktören. Nyheter om innovationer och innovatörer är glädjande. När jag skriver www om ett ämne kan Du följa länk i slutet av artikeln för att läsa mer. Roligt att tidningen frächar upp sin grafiska form.  

Omslagstjejen, Nina Ottosson och andra förebilder

 Omslagstjejen, Nina Ottosson är en framgångsrik innovatör och entreprenör. För snart 20 år sedan startade hon med en idé och två tomma händer. Nu en firad förebild med eget varumärke ”Nina Ottosson Design” och eget företag: Zoo Active Product i Karlskoga. Bättre skydd för
unika produkter
  

Omslagsbild överst till vänster. Den befintliga tekniken inom bildskärmar har kommit till vägs ände. Det kan svenska Orthocones nya teknik ändra på. Deras patenterade vätskekristaller leder til bättre bildkvalitet för framtidens bildskärmar. Effektivare bildskärmar med ny typ av vätskekristall  

Nederst till vänster illustreras Innovation och design
i fokus hos Braun
 . Braun är en välkänd och traditionstyngd tillverkare av små elektriska apparater.
  

Den mellersta vänstra bilden på omslaget visar en trio operatörer från Hallsta Pappersbruk. De får dela på 694000 kronor från företaget för sin innovation. Pappersmaskiner är oerhört dyra. Maskinen kostar 2000 kr/minut den står stilla.  När man förr bytte mellan olika tillverkning av olika papperskvaliteter tog det 1,5 timmar. Efter operatörerrnas innovation tar det normalt under nio minuter att byta papperskvalitet.   

Prototals storskalemodeller även för Husqvarna

 Prototal i Jönköping beskrev sig för några år sedan som norra Europas norra Europas största prototyptillverkare. Numera erbjuder de också produktion av små serier.  Prototal gör också s.k showmodeller för att kommunicera idé om en ny produkt till kunderna. Fysiska modeller och prototyper är viktiga för att bestämam hur en produkt slutligt ska se ut. Bilden till höger visar en Åkgräsklippare av epoxin uerol. Husqvarna ska börja sälja den till våren efter justeringar på ett par punkter m.h.a denna modell.

Multi Trolley spar arbete

Multi Trolley

Med Multi Trolley kan en person göra två till tre personers arbete, bilden till höger. Multi Trolley består av en vagn med 4 låsningsbara hjul samt 4 gummiklädda och justerbara stolpar. Mellan stolparna kan objetet som ska flyttas låsas fast på ett enklet sätt. Vagnen är lätt och smidig att manövrera också i små utrymmen. En Multi Trolley väger c 10 kg och kostar 6000 kr. För den som jobbar med flyttningar kan den betala sig på ett fåtal användningstillfällen.

Konstruktion av komplexa system

Konstruktion av bilar

Universitetslektorn Björn Aréns pedagogiska artikelserie om konstruktion presenterar denna gång ”Sårbarheten hos komplexa system. Konstruktörer har många sätt att anpassa sitt arbete till detta. Ett sätt är att vid modelländringar ”ta med sig” beprövat fungerande delar från äldre konstruktioner. Jfr. bild till höger av hur delar kan överföras från en design av bil till en annan design. 

Björn Arén del 28

Med kunders €uro över dödens dal

Min krönika i detta nummer ger exempel på hur ett LIFE+ projekt kan hjälpa en innovation över dödens dal. http://ecoinnovation.se/eu-bidrag/life0307

Miljökonstruktion för återanvändning

miljökonstruktion

Naturligtvis bör produkter redan från börja utvecklas så de kan återanvändas. När det går behövs mindre resurser för skrotning och tillverkning av nya produkter.  Det är så självklart. Kända exempel på detta är ju gammaldags pantflaskor och regummerade bildäck.  Naturligtvis krävs många arbetsmoment för att uppnå återanvändning av en kasserad produkt. Det är främst demontering, rengöring, testning, reparation och montering. 

Konstruktion för återanvändning innehåller följande delmoment. 

  1. Upprätta kravspecifikation
  2. Ta fram konceptförslag med olika kombinationer av material, tillverkningssekvenser och geometrisk design
  3. Väljd de mest lovand koncepten
  4. Verifiera dessa med provning och simulering

 

Wilhelm Welins dokumentärbok om innovationsprocessen sammanfattar 40 års erfareheter av arbete för innovationer. Trä tänkvärda kapitel i detta nummer har rubrikerna:

  • Idéstöld- förekommer det?
  • Jag tar hellre 1 % av väldigt mycket än behåller 100 % av ingenting
  • Varumärken och andra skydd.

Som Du ser finns mycket roligt i tidningen. Förutom glädjande information för alla som intresserar sig för utveckling och innovation finns mycket kunskap för den som utvecklar innovationer. Kolla gärna artiklarna på: http://www.uppfinnaren.com/Där kan Du också kolla priset och beställa Din egen prenumeration. DETTA ÄR ETT FÖRBETALT INLÄGG.