Miljöteknikbolaget Biotain AB har fått kontrakt på att rena slammet från Polens största biogasanläggning. Den heter Szarlej. Affären är värd över 20 Mkr. Det är ett stort genombrott för Biotain i Polen och den snabbt växande östeuropeiska marknaden.

Tekniken är helt ny och har utvecklats i 10 år. Tekniken kan tillämpas på avlopp, jordbruksslam, biogasslam och lakvatten. Volymen reduceras med närmare 90 procent. Det spar tid och transportkostnader. Dessutom återvinns alla näringsämnen. De kan återvändas i lantbruket eller säljas.

Det är en unik teknik med lägst behandlingskostnad per kubikmeter jämfört med andra system. Kommersialiseringen inleddes hösten 2011.

-”Det finns en enorm affärspotential och vi har möjlighet att bli världsledande i branschen, säger VD Per Ewers. Ingen har tidigare utvecklat en produkt som kan återvinna och rena utsläppen så smidigt som vår SplitBox.”

De anläggningar som Biotain hittills sålt är kompakta och ryms i en transportcontainer.  Installationen i Polen blir fast. Biogasanläggningen blir Polens största och ska kunna ta emot upp till 120.000 ton biogasslam per år.

Biotain utnämndes till vinnare i miljöteknik tävlingen ”Baltic Manure Award” 2011 för sin unika teknik. Biotain ägs till största delen av privata investerare samt ungefär tio procent av Lantmännen.

För mer information www.biotain.se