HISSsotning

Miljöinnovationen SootTech går nu på allvar in i energibranschen när de ska leverera sitt sotoptimeringssystem till ENA Energi i Enköping.

– Det här är ett av de få sätt man kan öka verkningsgraden i befintliga pannor, så det finns stor potential inom energisektorn för vår teknik, säger Erik Dahlén, vd på SootTech.

Vid kraftgenerering är varje ton ånga värdefullt, och anläggningarnas förmåga att alltid leverera max centralt, då en förlorad MWh inte kan tas igen. SootTech ger kraftpannor verktygen att

  • Halvera sotångförbrukning utan negativa effekter
  • Halvera tiden för sotning och laständringar
  • Öka elverkningsgraden
  • Minska tubslitaget

På ENA Energi ingår investeringen i sotoptimeringssystemet High Impact Soot System, HISS, i planeringen för att elda svårare bränsle, som exempelvis byggflis. Sådana bränslen är billigare, men ökar beläggningar och kräver ökad sotningseffekt. Företaget installerade i november SootTechs styrsystem och då förberedde de också för att kunna installera HISS, vilket bolaget nu har beslutat att göra.

HISS innebär att ångan stängs av lokalt på returvägen. Det minskar mängden sotånga rejält. Då kan sotblåsarna också köras oftare, vilket ökar sotningseffekten. Dessutom ökar ångverkningsgraden och möjligheten till ökad produktion av grön el eller värme.

Tekniken används redan på en rad svenska pappers- och massaindustrier och ENA Energi blir det första energibolaget med denna innovativa spetsteknologi.

– För oss innebär affären att vi kliver in på en jättelik marknad. Vi ser att det finns en stor potential i energibranschen. De flesta energibolag vill effektiviseringara sina anläggningar och har ekonomiska resurser att göra det, säger Erik Dahlén.

SootTech utvecklar och säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem inom massa- och kraftindustrin. High Impact Soot System (HISS) ökar sotblåsarsystemens effektivitet i massabrukens sodapannor. Det är en patentsökt lösning som utgår från sotblåsarnas och stoftets egenskaper. Den ökar rengöringseffekten med upp till 100 procent. Samtidigt minskar ångförbrukningen. Ångan kan då istället i stället användas för att generera grön el. Soot Tech grundades 2007 av Erik Dahlén och Chalmers Innovation. www.soottech.com