Aktietorgets Parans Solar Lighting ABs miljöteknik har fått en stororder från USA. Tekniken ger solljus för inomhusmiljöer genom att fånga in och leda  solens strålar vidare, Jfr Parans bild!

Wasco Products Inc. är en av de ledande aktörerna i USA inom lösningar för naturligt ljus. De har lagt en order på 50 solljussystem för 1,7 miljoner kronor. Wasco har säljkontor på 60 platser i USA. För Parans är detta den enskilt största ordern någonsin.

-Ordern och det långsiktiga samarbete med Wasco, som vi nu har inlett, är ett klart genombrott för oss på den internationella marknaden och en mycket stark bekräftelse för vårt arbete, säger Nils Nilsson, vd för Parans. Parans har skrivit  agentavtal med Wasco. Wasco planerar att sälja ytterligare 100 system inom 12 månader.

Parans har under tio år utvecklat, marknadsfört och sålt paranssystem över hela världen. Systemen består av en eller flera mottagare, som följer solen och är placerade på taket, fiberkablar som leder in solens strålar och en eller flera armaturer. Parans har patent på tekniken. Företaget vänder sig främst till fastighetsägare, byggnadsarkitekter och privatpersoner över hela världen via återförsäljare.

Genom paranssystemet når solen in överallt. Det ger behagligt solljus på kontor, i konferensrum, på sjukhus, i industribyggnader och även i privatbostäder. Naturligt solljus gör hjärnan alert och får kroppen i balans. Ljuset är en viktig del i hur vi mår, inte minst på jobbet och i skolan.

Första gågen vi skrev om Parans DagsljuspåSladd var för att fira WWF Earth hour 2009.