AMF Fastigheter har valt ett styrt borrhålslager från SEEC för uppvärmning och kylning av en byggnads 37 000 kvm. Energianvändningen ska reduceras. Målet är valör guld för klassninggssystemet ”Miljöbyggnad”. Det är Sweco-huset i Marieberg som ska totalrenoveras. Denna tidiga statusorder ger gott hopp om stort genombrott för SEEC system.

SEEC levererar smarta och miljövänliga energisystem baserat på effektiv energilagring i berg. Systemet lagrar överskottsenergi berggrunden i Energibrunnen (bild från SEEC hemsida). När energin behövs tas den upp med en patenterad teknik som minskar energiförlusterna. Sedan förädlas den med traditionell värmepumpsteknik. Så sätt ger tekniken stora miljövinster och väsentligt lägre energikostnader.

– Det går åt mycket energi till att värma och kyla byggnader, men en stor del går till spillo. SEECs teknik råder bot på detta. Den är dessutom betydligt effektivare och oftast billigare än alternativ teknik. SEEC grundades 2006. Tekniken är verifierad och finns i kommersiell drift sen tre år tillbaka

–  Som ett led i att skapa en modern, effektiv byggnad med hållbarhet i fokus har vi valt att byta system för uppvärmning och kylning. SEEC:s teknik var den lösning som mötte våra krav på bästa sätt. Jag ser med tillförsikt fram emot att se de positiva miljömässiga och ekonomiska effekter som geoenergilagret kommer att ge, säger Michael Eskils, miljöansvarig på AMF Fastigheter.

Med den stora minskningen av konsumtion av primärenergi som ett borrhålslager från SEEC erbjuder så reduceras energianvändningen för att uppfylla högsta nivån i klassningssystemet ”Miljöbyggnad”.

I ett borrhålslager lagras överskottsvärme på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern. Omvänt lagras kyla på vintern för att användas som frikyla på sommaren. Energilagret styrs via ett patenterat styr- och reglersystem som effektivt mäter och hanterar energiflödena. För Sweco-huset handlar det om 28 borrhål på vardera 260 meter.