Capee Group och Vattenfall har hittat sätt att minska kväveoxidustläpp med 20 % och öka  lasten med 2 ton/timme i Uppsalas avfallspannor. Företagen har tillsammans djupanalyserat flera års driftdata. En projektgrupp bestående av operatörer gjorde under våren strukturerade tester med olika körsätt. 

– Projektgruppen har jobbat fokuserat med att hitta och trimma körsätt och nivåer utifrån rekommendationerna i djupanalysen. Det är den operativa driften som ägt och drivit projektet och jobbat med tester i sitt dagliga arbete. Det man lärt sig har man sen spridit vidare till hela driften vilket gett åtgärderna stort genomslag, med lägre NOx och ökad last som resultat, säger Roger Pettersson, driftchef på Vattenfall Uppsala.

– Vi är mycket stolta över att samarbetet med Vattenfall gett så bra effekt och så fort. Det är tydligt att det är kombinationen av kompetens, arbetssätt och Capee Action Station som gett resultat. Framgångarna beror på att man involverar både ingenjörer och operatörer i snabb och kontinuerlig analys av stora mängder driftdata. Vi tror att detta kommer bli ett allt mer vanligt sätt att löpande jobba med driftoptimering, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group AB.