Ecospark har lyckats skaffa kapital för utveckling av en ny typ av lysdiod. Tillverkningskostnaden ska bli lägre och ljuskvaliteten bättre än konkurrenternas. Energimyndigheten beslutade redan i höstas stödja projektet med 50 %, dock högst 3,15Mkr. Genom en nyemission har Ecospark fått fram sin 50 % del. Nu finns 6,3 Mkr för projektet.

Stora LED-paneler, (Ecosparks bild) är Ecosparks ”killer application”. De kan tillverkas på stora flexibla substrat och glas samt inuti lysrör.

Den 1 september i år förbjuds försäljning av glödlampor i EU. Men lågenergilampor är dyra. De ger inte heller lika bra ljus. Dessutom, glödlampor förbjöds för att minska energiförbrukningen och därav skydda vår miljö. Lågenergilampor innehåller också kvicksilver, ett av våra värsta miljögifter.

Energimyndigheten bedömer att Ecosparks koncept ”har goda förutsättningar för att uppnå den kostnadseffektivitet och höga ljuskvalitet som krävs för att konkurrera inom allmänbelysning och därmed bidra till ett resurseffektivare och uthålligare energisystem”

Uppfinnaren Professor Magnus Willander forskade redan 2003 på lysdioder på Chalmers. Företaget Northern Ligting Systems startades och vann Miljöinnovationstävlingen 2004. Forskningen har gett en ny typ av LED lampa som ger högkvalitet vit ljus. Med ny teknik baserar man lysdioden på halvledarmaterialet zinkoxid i form av nanotrådar. Det ger också en större ljusyta än tidigare. Ecosparks lampor ger ett CRI (Colour Reading Index) på 94 -98% jämfört med andra lysdioder på marknaden som ger 70-85%.