Kapital för lysdiod, Statusorder för energilager eller godkännande för Opcons marina energiåtervinning blir sensommarens bästa svenska miljönyhet? Eco Innovation AB har följt miljönyheterna i juli och augusti och nominerat de tre bästa för webröstning. De tre mest glädjande miljönyheterna kom från Ecospark AB, SEEC AB och börsbolaget Opcon. Rösta Du med!

Ecospark har lyckats skaffa kapital för utveckling av en ny typ av lysdiod. Tillverkningskostnaden ska bli lägre och ljuskvaliteten bättre än konkurrenternas. Genom Energimyndigheten och en nyemission satsar Ecospark 6,3 Mkr för projektet.

Lågenergilampor är dyra. De ger inte heller lika bra ljus. Men med ny teknik baserar Ecospark lysdioden på halvledarmaterialet zinkoxid i form av nanotrådar. Ecosparks lampor ger ett CRI (Colour Reading Index) på 94 -98% jämfört med andra lysdioder på marknaden som ger 70-85%. Rösta på Lysidiod!

SEEC har sålt ett styrt borrhålslager för uppvärmning och kylning till AMF fastigheter. Energianvändningen ska reduceras i en byggnad på 37 000 kvm. Målet är valör guld för klassninggsystemet ”Miljöbyggnad”. Denna tidiga statusorder ger gott hopp om stort genombrott för SEEC system.

SEEC levererar smarta och miljövänliga energisystem baserat på effektiv energilagring i berg. Systemet lagrar överskottsenergi berggrunden i Energibrunnen (bild från SEEC hemsida). När energin behövs tas den upp med en patenterad teknik som minskar energiförlusterna. Rösta på Energilager!

Opcons Powerbox har blivit maringodkänd. Det ger nya nya möjligheter för bränslebesparing och sänkta utsläpp till havs. Den första referensinstallation av tekniken för elproduktion ur spillvärme till havs har under sommaren granskats och maringodkänts av klassningssällskapet Lloyd’s Register. Opcons bild.

Miljötekniken gör att överskottsvärme från dieselmotorer återvinns för produktion av el ombord. En skillnad mot annan teknik är att el kan utvinnas redan från väldigt låga temperaturer och under växlande förhållanden. Rösta på Marin Powerbox!

Rösta nu! på Din favoritnyhet nedan! Du är också välkommen att påverka andra genom att klicka på Comments nedan och skriva varför Du tycker just din favoritnyhet är bäst!

Omröstningen stängde söndag 16:e september kl. 18.00. Klicka här för mer om resp. miljönyhet!

Länkar till miljönyheterna:

Ecosparks kapital för lysdioder.

SEEC order på Energilager

Opcons Powerbox är maringodkänd.