SEEC försäljning av ett styrt borrhålslager för uppvärmning och kylning till AMF fastigheter blev sensommarens bästa svenska miljönyhet. Energianvändningen ska reduceras i en byggnad på 37 000 kvm. Målet är valör guld för klassningsystemet ”Miljöbyggnad”. Denna tidiga statusorder ger gott hopp om stort genombrott för SEEC system. Källan för text och bilder är SEECs hemsida.

SEEC levererar smarta och miljövänliga energisystem baserat på effektiv energilagring i berg. Systemet lagrar överskottsenergi berggrunden. När energin behövs tas den upp med en patenterad teknik som minskar energiförlusterna.

SEECs lösning passar för uppvärmning och kylning av fastigheter från 4 000 m2. och uppåt. Dessa kan minska primärenergiförbrukningen med 70 procent och i gynnsamma fall ännu mer. För bostäder handlar det oftast om uppvärmning. Men för t ex kontor och industrifastigheter kan systemet användas heltäckande och tillgodose både värme- och kylbehov.

Ett geoenergilager från SEEC består av borrhål i marken. Antalet styrs av fastighetens storlek och energibehov. Varje hål är 150-300 meter djupt. Avståndet mellan hålen 4 -7 meter beroende på fastighetens energiprofil.

Hålen borras i cirklar. De bildar tillsammans en cylinder. Den fungerar som en termos. Lagret laddas med värme under sommaren. Den används för uppvärmning under vintern. Systemet kan även användas omvänt. Systemet kan också användas till både värme och kyla om behov finns, som för t ex kontor och industrier.

sommaren laddas lagret inifrån och ut med värme inför vinterns behov. Vanligast är att det sker med överskottsvärme från t.ex. luften i ventilationssystemet eller kondensenergi från kylkompressorer. Under sommarens varma dagar finns även behov av kyla som också kan tas från energilagret som så kallad frikyla.

Under den kallare årstiden tar man ut värme utifrån och in i lagret, zon för zon. Under de kallaste dagarna, när värmebehovet är som störst, tas värme från alla zoner och borrhål samtidigt.

Länk till webröstningen

Länk till SEECs nyhet