Chromafora AB var ett av 20 nominerade företag till Cleantech company of the year på Stockholm Cleantech Venture Day. VD Henrik Rundgren presenterar Chromafora på vår bild.

Chromafora arbetar i Karolinska institutets Science Park. Företagets specialitet är Fosfinkemi och användning av fosfiner bunda till fasta partiklar. Fosfin är en mycket giftig och brandfarlig gasformig fosforförening med den kemiska formeln PH3. Ren fosfingas är luktlös, men oftast är den förorenad av difosfin (P2H4), ett ämne som har en obehaglig lukt av fisk och vitlök.

Fosfin bildas först vid extrem anoxi och mycket låga pE-värden, då fosfat-fosfor kan reduceras till fosfin

SKAPA:s nationella utvecklingsstipendium och titeln Sveriges uppfinnare gick 2011 till Gaston Lavén och Martin Kullberg. Båda är doktorer i kemi från Stockholms universitet och grundare av företaget Chromafora. De fick priset för sin uppfinning som gör det möjligt att framställa läkemedel och andra finkemikalier på ett mer miljövänligt sätt. .