Optistring var ett av 20 nominerade företag till Cleantech company of the year på Stockholm Cleantech Venture Day. Vår bild visar Optistrings VD Anders Lindgren vid presentationen.

Optistring Technologies AB utvecklar en ny omriktare för att omvandla likström från solceller till växelström för elnätet. Optistrings teknologi utnyttjar solcellspanelerna effektivare än någon annan lösning, förenklar installationen, och hjälper till att göra solenergi ett både miljömässigt och ekonomiskt hållbart alternativ.

Omriktaren som omvandlar likström från solpanelen till växelström har en ny omvandlararkitektur. Konstruktionen är liten och placeras i den lilla svarta lådan som sitter på baksidan av alla solpaneler, dit sladdar ansluts.

Traditionellt har alla solpaneler i en installation seriekopplats. Sedan har helheten kopplats till en strängomriktare som omvandlar likströmmen till växelström. Men den optimala arbetspunkten skiljer sig alltid lite mellan olika paneler.

Den seriekopplade lösningen gör att den för stunden sämsta panelen påverkar hela installationens energiuttag. Genom modultänket kan man istället styra panelerna individuellt. Optistrings lösning når en verkningsgrad på 99 procent när den omvandlar solpanelens likström till växelström för elnätet.