Reacfuel var ett av 20 nominerade företag till Cleantech company of the year på Stockholm Cleantech Venture Day. Vår bild visar Reacfuels vd Anders Carlius under presentationen.

REAC Fuel utvecklar en ny metod för utvinning av biobränsle.  Tekniken har entreprenören Anders Carlius och forskaren Rune Ekman utvecklat i bolaget sedan 2001. Den möjliggör framställning av socker och lignin ur biomassan. Bensin, diesel, biogas och fotogen kan framställas ur sockret. Ur ligninet och sockret finns även möjlighet att tillverka kemikalier och plast .

REAC Fuels teknik möjliggör en kommersiellt gångbar bränsleproduktion. Genom att använda lignocellulosisk biomassa kan bränsle framställas utan varken fossil olja, biomassa från livsmedelsgrödor eller ohållbar skogsavverkning.

ReacFuels hemsida.