Sorubin var ett av 20 nominerade företag till Cleantech company of the year på Stockholm Cleantech Venture Day. Vår bild visar Sorubins Bo Ligner under presentationen.

Sorubin erbjuder den nya generationen av energieffektiv luftning till vattenprocesser på industriell nivå. Sorubins luftare har mycket låga livscykelkostnader vid både ny- och efterinstallation. Företaget arbetar med avloppsvatten, lakvatten och dricksvatten.

Luftning är ett lagkrav vid vattenrening. Det innebär att vattnet syresätts för att de biologiska och kemiska reningsprocesserna ska fungera. Sorubins innovativa och patenterade luftare är energieffektiva, tystgående och enkla att både montera och eftermontera. Behandling av avloppsvatten är en energiintensiv industri, främst på grund av luftningen. Sorubins luftare kan sänka elförbrukningen vid luftning med upp till 90 procent. I genomsnitt kan Sorubins luftare sänka de totala driftskostnaderna för avloppsrening med 20 procent.

Sorubins produktsortiment består av olika modeller av Microluft för luftning av vatten samt Optusflow, ett flytväggsystem för optimering av genomflöden och uppehållstider. Microluft är en bottenmonterad luftare som genom att skapa en virvel i ett rör, drar ned luft till botten. Där möter luften en särskilt utformad impeller som sprider luften som fina luftbubblor i vattnet. Den mängd syre som löses i vattnet per energienhet är flera gånger högre än hos de vanligaste luftarna som används idag.

Sorubins hemsida.