Terrigio var ett av 20 nominerade företag till Cleantech company of the year på Stockholm Cleantech Venture Day. Vår bild visar VD Börje Ohlin under presentationen.

Terrigio AB arbetar med en patenterad lösning för bevattning.  Bolaget arbetar med en unik form av bevattningsteknik. Den bygger redan på 20 års erfarenhet. Den innebär stora besparingar avseende mängden vatten som nyttjas. Bevattningen sker helt enkelt under jord i rotzonen. Mängden vatten styrs av grödans behov. Jämfört med luftbevattning blir det ingen avdunstning i luften. Eftersom grödans sugförmåga styr bevattningen blir det heller ingen utlakning av vatten med rester avgödsel och bekämpningsmedel från marken.

Systemet heter på engelska ”SAVAQ sub-surface textile irrigation”. Savaq är det enda bevattningssystem där jordens fuktighet styr bevattningen. Vattenbesparingen kan bli 60-90 % av behovet vid traditionell konstbevattning från luften.

– Vår teknik är väl lämpad för områden där vattentillgången är låg, men behovet av bevattning stor, säger Börje Ohlin.

Terrigios hemsida