Den gröna bakteriedödaren, Anolytech AB utsågs till årets miljöteknikföretag på  Stockholm Cleantech Venture Day 2012. Priset är i första hand PR och kontakter men dessutom 100 000 kr.   Stings bild på vinnarens VD Cathrine Ehrensvärd omgiven av arrangörer.

Anolytech:s produkt renar djurfoder och vatten från skadliga bakterier i jordbruksindustrin. Produkten har stor potential på flera marknader och löser ett globalt problem.

Juryns motivering är:

Anolytech AB har skapat en innovativ applikation som löser ett globalt problem inom jordbruksindustrin. Produkten ersätter gammal teknik som är både giftig och farlig. Bolaget växer snabbt och riktar sig mot en lovande marknad. Produkten är skalbar och har stor potential att kunna användas även på andra marknader. Anolytech AB:s VD, Catherine Ehrensvärd, är en övertygande och stark entreprenör.

Vanliga kvalitetsproblem i mejerier beror på bakterier i det vatten och foder som djuren får i sig. Anolytechs vattenlösning innehåller de ämnen som de vita blodkropparna i immunförsvaret producerar för att snabbt och effektivt döda bakterier. När vattenlösningen doseras i djurens dricksvatten och foder blir intaget hälsosammare. Djuren kan då tillgodogöra sig energi och näringsämnen fullt ut. Restprodukten är helt ofarlig för miljön och består endast av vatten och vanligt koksalt.

Bakom SCVD står STING, Stockholm Innovation & Growth AB och Stockholm Cleantech. Samarbetspartners är Energimyndigheten, Tillväxtverket, EIT Kic Inno Energy, SBRD, KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Innovationsbron, Connect Öst och Globe Forum.

Anloytechs hemsida