ClimaCheck Sweden AB var ett av 20 nominerade företag till Cleantech company of the year på Stockholm Cleantech Venture Day. ClimaChecks bild på syraggregatet för en fastinsallation till höger.

Kylkompressorer används överallt i samhället för kylning av livsmedel och processer, luftkonditionering, värmepumpar och avfuktning. För butiks- eller fastighetsägaren döljs kostnaden för kyla ofta i den totala elräkningen men utgör ofta 40-60%. De flesta kylsystem fungerar inte så effektivt som de skulle kunna. Det ger höjda energikostnader och ökade koldioxidutsläpp.

Bra analys- och felsökningsmetoder behövs för att optimera driften och minimera driftstörningar. Det har tidigare saknats kostnadseffektiva metoder för att mäta prestanda hos kylsystem i drift.  MenNu finns ClimaCheck-metoden gör att fastighetsägare och andra kan analysera och utvärdera i princip alla typer av kylsystem.

ClimaCheck Performance Analyser analyserar direkt insamlad data och dokumenterar prestanda. Det ger snabbt en komplett bild av hur anläggningen fungerar och vilka justeringar som kan öka energieffektiviteten. Metoden baseras helt på fysikaliska data för köldmediet och grundläggande energisamband.

Climachecks hemsida.