Grön Bakteriedödare, Bevattningsminimerare eller Biomassabränsle? Vilken blir bästa svenska miljönyhet i september? 

Eco Innovation AB har följt miljönyheterna i september och nominerat de tre bästa för webröstning. De tre mest glädjande miljönyheterna kom från Anolytech AB, Terrigio AB och ReacFuel AB. Alla var nyheter för oss på Stockholm Cleantech Venture Day. Rösta Du med Längst ned i artikeln!

Anolytech:s Gröna bakteriedödare renar djurfoder och vatten från skadliga bakterier. Den löser ett globalt problem inom jordbruket. Anolytechs lösning i vatten och foder innehåller ämnen som de vita blodkropparna i immunförsvaret producerar för att snabbt och effektivt döda bakterier. Energi och näringsämnen sparas och djuren blir friskare. STINGs bild ovan visar VD Cathrine Ehrensvärd med utmärkelsen årets miljöteknikföretag. Rösta på Grön bakteriedödare!

Terrigio har en unik bevattningsteknik. Bevattningen sker helt enkelt under jord i rotzonen.  Det blir ingen avdunstning i luften. Mängden vatten styrs av grödans behov. När grödans sugförmåga styr bevattningen blir det heller ingen av rester av gödsel och bekämpningsmedel från marken.

Vattenbesparingen kan bli 60-90 % av behovet vid traditionell konstbevattning. Vår bild visar Terrigios ledare och grundare med de bevattnignsrör som läggs i marken. Rösta på Bevattningsminimerare!

REACFUEL utvecklar en ny metod för utvinning av biobränsle.  Den gör att kemiska substanser, som bensin, diesel och fotogen, kan framställas ur förnybar biomassa. Det finns också potential att tillverka både kemikalier och socker ur biomassan.

Tekniken gör en kommersiellt gångbar bränsleproduktion möjlig ur lignocellulosisk biomassa. Reacfuels VD Anders Carlius syns på vår bild från pitchen på Stockholm Cleantech Venture Day. Rösta på Biomassabränsle!

Välkommen att rösta och att påverka andra genom kommentarer!  Omröstningen stängde söndag 14:e oktober kl. 18.00.

Klicka här för mer om resp. miljönyhet!

Länkar till miljönyheterna:

Anolytechs Gröna Bakteriedödare

Terrigios bevattningsminimerare

REACFUEls Biomassabränsle