Bästa svenska miljönyhet i september blev att Terrigio med sitt unika bevattningssystem uttogs till finalen i Stockholm Cleantech Venture Day. Terrigio utsågs i Eco Innovation AB:s webröstning på miljöinnovation.se. Terrigios bild på persikor, en gröda med högt värde/ha.

– ”Det är fantastiskt kul att ha varit nominerade till Årets Miljöteknikföretag och att direkt efter bli nominerade till och dessutom vinna omröstningen om septembers bästa miljönyhet”. Det säger Terrigios VD Börje Ohlin.

Underjordisk bevattning

Bevattningen sker under jord i rotzonen.  Det blir ingen avdunstning i luften. Mängden vatten styrs av grödans behov. När grödans sugförmåga styr bevattningen blir det heller inga rester av gödsel och bekämpningsmedel som utlakas från marken. Vattenbesparingen kan bli 60-90 % av behovet vid traditionell konstbevattning. Terrigios bild visar rör under läggning.

Börje fortsätter: – ”Vi vet att vi har en vinnare på marknaden och öppnar nästa vecka den Spanska marknaden för vår produkt. Vår produkt heter Savaq. Den är patenterad sedan 2009 i Sverige.

Funktionen är enkel med ett sektionsindelat rör, som via en nyutvecklad veke kapillärt  kontinuerligt förser den omgivande jorden med kapillärt bunden fukt. Rören kan läggas i kilometerlånga applikationer och är inte alls trycksatta.

Läggningstekniken för odlare går idag blixtsnabbt med GPS. Det går att lägga rör fallande med en exakthet på 15 mm på 2 km avstånd från basstationen. Läggningshastigheten är mellan 2 – 12 000 meter per dag beroende på terräng.”

Stor miljöpotential

Terrigio utsågs konstigt nog inte till Årets Miljöteknikföretag på Stockholm Cleantech Venture Day. Juryns viktigaste kriterium var hur bra det går att göra affärer på en miljöinnovation. Då spelar det stor roll hur långt innovationen kommit i marknadsföringsarbetet. Det är något helt annat än våra besökares individuella bedömningar av hur stor nytta för miljön en innovation kan göra.

Färskvatten är en bristvara på jorden. År 2020 beräknas den konstbevattnade odlade arealen ha fördubblats. Det enda hållbara framtidsscenariot är en kraftigt minskad vattenåtgång. Terrigio har med sitt unika Savaq-system en metod för att hushålla med vattenresurserna.

Terrigio AB grundar sig på över 25 års erfarenhet av bevattningsteknik. Men bolaget startade när man fick svenskt patent för cirka två år sedan. Hittils har man med tester i spanska fruktodlingar börjat klarlägga Savaq-systemets egenskaper ur ett odlarperspektiv. Dessa utvärderas av SLU i Uppsala och universitetet i Cartagena.

Till glädje för odlarna

På vår bild nedan syns VD Börje Ohlin i mitten och bevattningsrör. Han flankeras av Niclas Handfast och Börje Thorstensson ur företagsledningen. Naturligtvis blir det dyrt att lägga ner polyetenrör i marken. I första hand bör det löna sig för mycket värdefulla grödor, Tillgång på vatten är ofta en begränsande faktor för grönska och odling. Det gäller också i varma länder med stora oljeinkomster. Kanske detta också vara extra intressant i närheten av vatten med särskilda miljövärden.  Hur som helst är nyttan för odlarna avgörande för systemets införande. Den uppstår på sex sätt:

  1. Investeringen ligger högre initialt, men den har en pay off tid på 3-4 år i lämplig gröda.
  2. En odlare med persikor kan minska sina kostnader med motsvarande 300 000 skr /ha på en kultur han har i 15 år som är ett genomsnitt för den kulturen.
  3. Växterna får ett djupare och starkare rotsystem, mer tåligt mot tuffa väderförutsättningar.
  4. Miljöbelastningen blir lägre när övergödningen minskar
  5. Ekonomiskt tjänar odlaren både på en 30-60 % lägre vattenförbrukning och en upp till 40 % lägre näringsgiva.
  6. Odlarna trängs alltmer av minskande tillgång på färskvatten.

Terrigio söker privata investerare. Kolla gärna företagets sajt  

Vår presentation av nyheten o nomineringen.

Länk till webröstningen