DEFLAMO har lyckats anpassa sitt miljövänliga flamskyddsmedel Apyrum så det kan användas för att flamskydda skumplast (polyuretanskum). Det innebär att en helt ny marknad värd ca 1 miljard kronor öppnats för oss. Vi har redan ett antal intresserade kunder och bedömer att den första volymordern på denna nya marknad bör kunna tas i slutet av 2013. Då Apyrum är både billigare och miljövänligare än de produkter vi konkurrerar med bör vi kunna ta en stor del av denna marknad. Detta blir förstås ett mycket bra tillskott till de marknader där Apyrum redan fungerar.

Efter ett omfattande F&U-arbete har DEFLAMO kommit fram med en lovande och konkurrenskraftig flamskyddsprodukt på marknaden för skumplast (PUR-skum). De markanta fördelarna med den nya Apyrumprodukten jämfört med de konkurrerande produkterna är: * Överlägsen miljöprestanda * Lägre pris * Mindre rökutveckling
Detta innebär att DEFLAMO får tillgång till en helt ny del av flamskyddsmarknaden, värd ca 1 miljard kronor inom patentområdet. Då Apyrum är överlägsen de produkter som används för att flamskydda PUR-skum idag räknar vi med att kunna ta en stor del av denna nya marknad. Detta blir förstås ett bra tillskott till de marknader där vi har fungerande flamskyddslösningar redan idag.
Skumplast (PUR-skum) är ett av de svåraste materialen att flamskydda. Användandet av flamskyddsmedel i PUR-skum är omfattande och är en förutsättning för att kunna använda PUR-skum i många applikationer. Exempel på applikationer är byggisolering, möbler till fordon, hem- och offentlig miljö och flygplan mm. De flamskyddsmedel som används idag är baserade på miljöfarliga brom- eller klorföreningar och antimon.
DEFLAMO påbörjade arbetet med att anpassa Apyrum till PUR-skum för flera år sedan. Vi kom en bit på väg men nådde inte ända fram. Utvecklingsprojekten hos våra PUR-kunder har varit vilande i väntan på nya lösningar från DEFLAMO. Efter ett mycket omfattande forsknings- och utvecklingsarbete har DEFLAMO nu fått fram en variant av Apyrum som har stabila resultat utan oönskade avvikelser i PUR-skummet. Den nya Apyrumprodukten används på motsvarande sätt som traditionella flamskyddsmedel, dvs den blandas i polyolen och med Apyrum klarar PUR-skummet det viktigaste brandprovet med en inblandning på 11%.
PUR-skummets egenskaper påverkats endast i liten omfattning av Apyrum. Under försöken har vi lagt särskild vikt vid semiflexibla MDI-skum med lite högre densitet. Det finns dock anledning att tro att resultaten är relevanta även för flexibla lättviktsskum som används i till exempel stoppade möbler.
Nu väntar en tid då Apyrumprodukten ska utvärderas av DEFLAMOs kunder inom PUR-området. Flera av dessa är världsledande producenter med välkända varumärken som förbrukar flera tusen ton flamskyddsmedel per år. Vi bedömer att de kundprojekten som går snabbast ska kunna resultera i volymordrar om ca ett år.