Under branschmässan Green Building Congress 30-31 okt i Hyderabad och efterföljande Innovation Week i New Delhi hjälper Annie Lööf svenska miljöteknik företag att lyckas i Indien.

”Behovet av nya lösningar inom energisektorn är enorma”, säger S Raghupathy, chef på indiska industriernas branschorganisation, CII som nyligen träffade Johan Sandberg och Joakim Byström från Absolicon.

Absolicon Solar Concentrator är ett av fyra svenska företag som anslutit sig till nystartade Indo-Swedish innovation plattform. Projektet finansieras av svenska Energimyndigheten och har som mål att koppla samman svenska miljöteknikföretag med indiska företag, främst inom industrisektorn.

Energimyndigheten och Annie Lööf hjälper företagen att få kontakter med indiska företag först under Green Building Congress  i Hyderabad 30-31 okt och sedan på Innovation week i New Delhi.

Absolicon planerar att bygga en fabrik i Indien och har redan installerat på ett indiskt sjukhus. Demoanläggningen producerar värme, el och ånga.

”Koncentrerad solenergi kan ge den indiska industrin möjligheten att själva producera den energi de behöver, istället för att köpa olja och gas”, säger Johan Sandberg, vd för Absolicon.

Beroendet av fossila bränslen är ett stort hinder för tillväxt i Indien. Flera statliga program har skapats för att främja energieffektivitet och förnybara energitekniker. Den officiella lanseringen av Indo-Swedish innovation platform ägde rum under Energy Efficiency Summit i Hyderabad den 24 augusti. Ett samförståndsavtal undertecknades med den indiska partnern, Confederation of Indian Industry, CII.

CII är en rikstäckande och högt respekterad branschorganisation i alla indiska regioner. Det är en icke-statlig, icke-vinstdrivande organisation som samarbetar med regeringen för att skapa en grönare tillväxt i Indien. Den närmaste partnern är Sohrabji Godrej Green Business Centre i Hyderabad. Centret är en institution som på nationell nivå fastställer normer och praxis i miljöteknik inom industrin och byggnader, bland annat genom en indisk certifiering för gröna byggnader