Tekniska produkter från biomassa är en helt avgörande förutsättning för hållbar utveckling. KSLA bjöd till spännande seminarium på temat 24/10. Fokus låg dock i hög grad på att ta till vara växters kemiska egenskaper i stället för deras strukturella förutsättningar. Benny Refonds bild på ZickZack byggelement.

Ämnet är mycket stort. Arrangören måste sovra. MEN! Den på rot eller i fält mest värdefulla delen av biomassan i Sverige är timmer. Den aspekten på tekniska produkter ur svensk biomassa saknades nästan helt i presentationerna.

 Om vi vill öka förädlingsvärdet ur svensk biomassa är det troligt att den absoluta möjligheten till ökning beror på dagens värde för olika användningar. Därför är den viktigaste frågan är hur virke kan ersätta icke hållbara produkter i mängder av tillämpningar. Det gäller också att se till att värdeutbytet ur råvaran blir maximalt.

Dessutom är det viktigt att produktionen av biomassa blir hög. Det är oerhört stora mängder icke hållbara produkter som antagligen bara kan ersättas med produkter ur biomassa. När vi ska satsa på produktutveckling är en helt avgörande fråga hur man ska bedöma risker i satsningar på olika innovationer.

Moderator för seminariet var Annika Åhnberg, som är ordförande i Kommittén för Hållbar utveckling hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Längst ner i artiklen hittar Du länk till websändning av presentationerna. Kort om några av presentationerna:

  1. Ekoportal 2035 av Jan Lagerström, Skogsindustrierna var en tankeväckande genomgång av några vedens möjligheter till nya produkter. Skogsindustrins vision är att förädlingsvärdet ska fördubblas och hälften av tillväxten ska komma i nya produkter. Ett spännande exempel är att bitumen för asfalttillverkning redan går att göra av sockerrör. Alla konceptidéer finns på nätet. De ahr Idéer för konsumentmarknaden har fascinerande namn som Softwool, Paper tweed och Bioclean.
  2. Jorden kan ge mycket mer än bara mat och Öppna landskap av Professor Sten Styumne, SLU.Allt som kan göras med fossil olja kan också göras med färska oljor. Det går att göra med redan exsiterande tekonologi och infrastruktur. Detta är mest ekonomiskt i kemiindustrin. Fettsyror har en mycket bättre definierad kemisk struktur än fossila oljor.
  3. Förutsättningarna för en biobaserad plastindustri presenterades av Lena Lundberg från Plast & Kemiföretagen. Det finns många råvaror för plast som tex. biomasssa, olja/naturgas, uttjänta plastprodukter och CO2. Bioplaster är < 1 % av global plastproduktion, men ökar starkt.
  4. När blir åter biomassa basen för Perstorps kemiråvaror, Bo Häggman Director Market Development Perstorp Bioproducts.