Nu kan innovatörer runt om i landet att anmäla sina bidrag till Green Innovation Contest. Några myndigheter har beslutat sig för att försöka fylla den fallna manteln efter tävlingen Miljöinnovation. Innovatum har fått förtroendet att driva en nationell tävling.

Energimyndigheten, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen finansierar medan VINNOVA ännu saknas bland finansiärerna. Syftet är att få fler innovatörer att lyckas med att utveckla sin produkt så den kan lyfta för hållbar tillväxt och svensk konkurrenskraft.

Det är ett stort tomrum Innovatum ska fylla. I brist på tävlingen Miljöinnovation har också Stockholm Cleantech Venture Day gjort en fin insats med denna inriktning. Vår bild från näst sista finalen i Miljöinnovation visar ANS (Applied Nano Systems) representanter. De flesta spännande miljöinnovationer har tagit vägen genom tävlingen Miljöinnovation. Vi önskar Innovatum lycka till med den nya viktiga uppgiften.

Green Innovation Contest stödjer, påbörjar verifiering av och uppmärksammar Sveriges intressantaste miljöinnovationer. Tävlingen kan bli en sprittande språngbräda i utvecklingen. Faktiskt oavsett om du vinner eller inte, säger Tore Helmersson, Innovatums VD.

Innovatörer kan göra en intresseanmälan och presentera sin innovation på tävlingens webbplats. Anmälan görs via en webbplats (www.innovatum.se/greeninnovationcontest). Där kan också etablerade organisationer i Sveriges Innovationssystem registrera sig för att öka inflöde av innovationer till det svenska företagstödssystemet.

Runt om i Sverige finns mängder av intressanta innovationer med stor potential, men där risken är stor att de aldrig når ut. Orsakerna kan vara många. För att lyckas gäller det att komma i kontakt med rätt personer. Genom Green Innovation Contest kan innovatören med stöd av det svenska innovationssystemet utveckla innovationen såväl som sitt företagande. I tävlingen kommer miljöinnovationer att kunna exponeras som är redo för att utvecklas till en produkt och färdig att lyftas till hållbar tillväxt och svensk konkurrenskraft.

Tävlingen vänder sig till alla som har en miljöinnovation oavsett om det är uppstartsföretag, akademi eller privatperson. Här tävlar hållbara innovationer – allt ifrån energi, beteendeförändringar, teknik, resurser, vatten, appar. Egentligen allt som har en miljö- och affärspotential.