Stenqvists nyhet om I’m Green, grön polyeten webröstades till bästa svenska mljönyhet i oktober.  “I’m Green”- plastbärkassar är tillverkade av en helt ny typ av plast, som innehåller minst 85 % råvara av sockerrör. I’m Green har lika goda egenskaper som vanlig polyetenplast. (Stenqvists bilder)

– Det är roligt att vi fått denna utmärkelse. Det är ett bevis på att vi ligger i framkant i utvecklingen av miljösmarta förpackningar. Vi har flera miljönyheter på gång under 2013. Det säger en nöjd Lars Vestergaard, försäljningschef på Stenqvist AB.

-Alla insatser för att ersätta plaster av fossila material är mycket glädjande för miljöhjärtat. Det gläder mig att de röstande valde att lyfta fram I’m Green. Det säger Erik Sandström, Eco Innovation AB som ordnade webröstningen.

Betydande klimatvinst

Ur klimatsynpunkt är det en stor vinst att ersätta fossilt polyeten med förnyelsebart. Vi slipper använda fossil olja. Dessutom binder produktion av sockerrör luftens CO2. För varje producerat kg Grön polyeten binds 2 kg CO2 (Wikipedia). Vare sig Grön polyeten eller fossil polyeten är biologiskt nedbrytbar. Grön polyeten bör återvinnas på samma sätt som vanlig polyeten.

Polyeten är den vanligaste plasten. Världsproduktionen är ca 90 miljoner ton. Än så länge finns få producenter av Grön polyeten även om efterfrågan är stor. Stor efterfrågan ger bra priser. Produktionen kan öka. Men förutsättningen är att produkter av grön polyeten snabbt ökar sin marknad. Därför är I’m Green till glädje för miljön.

Än så länge produceras grön polyeten bara i en fabrik i Brasilien. Etanol ur sockerrör omvandlas till grön polyeten. Teoretiskt finns inget hinder att göra grön polyeten av etanol ur andra förnyelsebara råvaror. Möjligheter bör finnas att göra det både ur träd och ur sädesslag. Forskning & utveckling pågår.

Stenqvists utvecklingsarbete

Stenqvists engagemang för en hållbar utveckling har sedan länge satt sin prägel på arbetet inom företaget. Ett viktigt fokusområde var att hitta ett plastmaterial med förnyelsebar råvara. Redan 2011 började Stenqvist arbeta med den gröna polyetenen. Det är få företag i världen som kan erbjuda en så hög andel förnyelsebar råvara i sina plastförpackningar.

– Vi är helt övertygade om att detta är framtidens plast. Flera miljömedvetna kunder har slopat den vanliga plastkassen av fossil polyeten och övergått till I’m Green. De anser att grön polyeten är till och med bättre än vanlig polyeten, säger Lars Vestergaard. Den är tunnare samtidigt som hållfastheten är bättre.

I’m Green har många intressanta användningsområden. Den finns i allt från tunn plastfilm och bärkassar till kundunika förpackningar. Den är dessutom 100 % återvinningsbar och livsmedelsgodkänd. Idag är bärkassen mycket populär. Men Stenqvist märker en ökad efterfrågan på I’m Green frukt- och grönsaksförpackningar.

– I början av 2013 introducerar vi ytterligare en intressant miljöförpackning på marknaden, som är en kombination av miljövänligt papper och grön polyeten. Vi ser fram emot lanseringen, avslutar Lars Vestergaard.

Stenqvist

STENQVIST är en av Skandinaviens största förpackningsproducenter. Företaget grundades 1894 i skånska Kvidinge. En egen produktion gör företaget flexibelt. Genom samverkan med kunder erhålls bra produkter.

STENQVIST ska alltid erbjuda den mest miljövänliga lösningen för kundens önskemål. Förpackningslösningar ska baseras på moderna, miljövänliga teknologier samt biologiskt nedbrytbart eller återvunnet material. Förbättringsarbetet siktar på utveckling av energisnåla och återvinningsbara produkter. Med mindre material och bibehållen styrka i materialet minskas vikten. Därmed sparas värdefulla råvaror.

LÄNKAR

I’m Green – miljöplast på sockerrör

Webröstningen

Hemsida för Stenqvist