Simris AlgRegion Skånes miljöpris i år går till Fredrika Gullfot VD för Simris Alg AB. Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som utvecklar hälsoprodukter, livsmedel och fodertillskott av odlade mikroalger. Region Skånes bild på Fredrika Gullfot.

Mirkoalger för miljö och hälsa

Mikroalger finns i havet. De tillverkar många ämnen som är värdefulla för människors och djurs hälsa. Genom att odla denna nya gröda får vi en helt ekologisk produktion som dessutom gör gott för planeten.

De marina omega-3 fetterna (DHA och EPA) som finns i mikroalger är exakt samma som i fet fisk. Det är mycket smartare att gå direkt till källan och ta omega-3 från mikroalger istället. Mikroalger odlas i slutna system under kontrollerade förhållanden med mycket höga kvalitets- och renhetskrav. Då får man en omega-3-olja som är ekologiskt hållbar, garanterat fri från miljögifter, och dessutom fullspäckad med ytterligare nyttigheter, fytonutrienter och antioxidanter.

Motivetveringen för utmärkelsen:

”Fredrika Gullfot tilldelas Region Skånes miljöpris för att hon har skapat en ny näring i Skåne. I jakten på förnyelsebara energikällor och omställningen till hållbar livsmedelsproduktion grundade hon Simris Alg AB som är ett innovativt företag som bland annat odlar mikroalger för att tillverka hälsokost. Simris Alg AB driver också projekt med bland annat mikroalger som alternativa bränslen. Fredrikas skapelse kan komma att minska koldioxidutsläppen i Skåne och bidra till ett fossilbränslefritt Skåne.”

Simris Alg har kallats; ”ett av Sveriges främsta miljöteknikföretag” och “ett imponerande tillväxtföretag med enastående drivkraft”. På frågan om vad som driver henne svarar Fredrika, “att kunna göra skillnad”. Hon är en problemlösare och säger, ”man kan inte vänta på att andra ska göra det – man måste faktiskt engagera sig själv” och skillnad, det gör hon verkligen!

– Det känns väldigt positivt att priset går till ett ungt företag som skapar nya affärer med hjälp av innovativ teknik. Skåne behöver fler miljömedvetna entreprenörer säger Pontus Lindberg (M), ordförande i Regionala tillväxtnämnden.

Simris Algs hemsida