Idag delar Världsnaturfonden WWF ut utmärkelsen Climate Solver för klimatinnovationer – i år med fokus på smarta energitjänster, inte minst med tanke på fattiga utvecklingsländer. Bland de som belönas finns entreprenörer som satsar på vågkraft, energieffektiva LED-belysningssystem för växthus, soldriven laddning för elbilar och mobiltelefoner paketerade som tjänster – samt produktion av pellets från biomassaavfall för effektiva spisar.

– I dagarna har Världsbanken i en ny rapport visat att vi går mot en värld med 4 graders temperaturhöjning år 2100. Om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar, måste vi snabbt överge vårt beroende av ohållbara energisystem och satsa på ren och förnybar energi. Det finns gott om klimatinnovationer med en potential att radikalt minska utsläppen av koldioxid, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF i Sverige.

Det största hindret för framgång för nya tekniker är bristen på finansiering både från staten och det privata näringslivet. Miljöteknikbranschen omsätter över 200 miljarder euro globalt – vilket motsvarar intäkterna från den globala elektronikindustrin.

– Det är hög tid för den finansiella sektorn att ta en mer aktiv roll och stötta lösningar som drastiskt minskar koldioxidutsläppen. Finansiella aktörer behöver öka sin kännedom om hur deras investeringar påverkar vårt klimat. I samråd med politiska beslutsfattare kan de bidra till att utveckla finansieringsmodeller som ökar investeringarna i omställningen mot ett hållbart energisystem., säger Magnus Emfel, ansvarig för klimatinnovationer WWF.