Clean Tech East köper Cortus med miljöinnovationen Högutbytesbiomassagas. Affären är ett led i Cortus expansionsplan. Den ger Cortus en bra plattform för fortsatt tillväxt och en ökad exponering mot kapitalmarknaden. Vår  bild.

”Transaktionen med Clean Tech East och den efterföljande kapitalanskaffningen är viktig för att vi ska kunna genomföra vår första etablering i industriell skala, som — om allt fungerar som det ska — kommer att leda till en mycket god lönsamhetsutveckling i det nya Cortus Energy”, kommenterar Rolf Ljunggren, verkställande direktör för Cortus.

”Efter ett år som ägnats åt att förbereda Clean Tech East för nästa steg i bolagets utveckling samt åt att utvärdera ett flertal nya affärsidéer är vi idag mycket glada över att kunna erbjuda våra aktieägare en unik möjlighet ta del av den framtida värdeutvecklingen i Cortus projekt, som ligger i framkant av utvecklingen på det miljövänliga energiområdet. Jag är övertygad om att vi i och med förvärvet av Cortus bygger en mycket stark plattform för framtida värdeskapande”, säger Robert Eriksson, verkställande direktör för Clean Tech East, i en kommentar till den föreslagna affären.

Genomförande

Clean Tech Easts köp av Cortus sker genom betalning i form av nyemitterade aktier. Clean Tech East antar, under förutsättning av beslut vid extra bolagsstämma, i samband med förvärvet Cortus verksamhetsinriktning och namnändras till Cortus Energy AB (publ).

Ny styrelse

Vidare föreslås den extra bolagsstämman i CleanTech East besluta om val av ny styrelse, med omval av Robert Eriksson samt nyval av Per-Olov Norberg, Maria Wetterstrand, Rolf Ljunggren och Ulrik Jansson. Rolf Ljunggren, grundare av Cortus, föreslås som VD i det sammanslagna bolaget.

Till ny ordförande föreslås Per-Olov Norberg.

”Jag har imponerats av teknikhöjden och ledningen för projektet. Dessutom är anläggningen relativt billig och enkel att bygga samt nästan självförsörjande på driftenergi. Jag tror att Cortus teknik är mycket attraktiv för den energiintensiva industrin även sett bortom de gynnsamma miljöeffekterna”.

Samtidigt föreslås Maria Wetterstrand, till ny ledamot av styrelsen.

”Jag har uppvaktats av många spännande uppfinnare och entreprenörer inom miljöfrågor sedan jag lämnade politiken, men har varit återhållsam med närmare engagemang. Industrins omställning från fossila bränslen är dock ett hjärteprojekt för mig där mycket återstår att göra. Det jag sett av Cortus teknik och ledning känns bra, samtidigt som Cortus kommit längre än de flesta projekt jag sett. Cortus visar att industrins omställning är möjlig. I det arbetet är jag gärna med och driver på.”

Cortus affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för process-, kraft- och transportindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. För mer information se www.cortus.se

Våra artiklar om Cortus

REDEYE skriver:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/clean-tech-east/clean-tech-east-forvarvar-cortus-energy-ab