Fönstervärmeregulatorn, ChromoGenics får ett affärsutvecklingsstöd genom ett villkorslån på 63 750 000 kronor. Företaget utvecklar en plastfolie. Den kan applicerad på fönster anpassa transparensen och solljusinsläppet dynamiskt. Då minskar behovet av energi för framför allt kylning av bostäder och lokaler. (Cromogenics bild).

– Lånet ska användas till att utveckla och demonstrera en skalbar metod för framställning av elektrokrom folie, säger Boris Gyllhamn, affärsutvecklare på Energimyndigheten. Projektet innefattar också metoder för efterföljande tillskärning, kontaktering, glaslaminering och montering i isolerglasenhet.

I ett globalt perspektiv är energiförbrukningen för komfortkyla i kommersiella fastigheter betydande. Smarta Fönster kan reducera en byggnads energibehov för kyla med så mycket som 50 procent. Om man utgår från nybyggnation av kommersiella fastigheter i Europa och antar att glasfasader, takfönster och fasta fönster utgör 70 procent av alla fönster så utgör detta segment en total årlig marknad på mer än 600 miljoner kvadratmeter. Vid en marknadsandel på 2 procent, så motsvarar det ett marknadsvärde på över 40 miljarder kronor.

VD för bolaget är Thomas Almesjö, serieentreprenör med erfarenhet från kommersialisering av nya teknologier. Med från grundarna finns Prof. Claes-Göran Granqvist, Greger Gregard, ansvarig för applikationsutveckling, och Richard Karmhag som är processexpert.  I styrelsen och i rådgivande funktioner finns idag personer med erfarenhet från branschen och internationella tillväxtföretag med kunskaper i områden som kapitalanskaffning, industrialisering samt F&U.

Om tekniken Det finns idag fyra olika konkurrerande tekniska lösningar till att åstadkomma Smarta Fönster (Liquid Crystal Display (LCD), Termokromism, Suspended Particle Devices (SPD) och Elektrokromism). Av dessa bedöms idag elektrokromism ha den bästa förutsättningen att nå en stor spridning beroende på låg kostnad och goda optiska egenskaper.

Det som gör ChromoGenics lösning intressant och konkurrenskraftig är att den består av en endast 0,4 mm tjock folie. Folien kan klippas i fri form och lamineras mellan glas med konventionell utrustning som finns hos kunden. Det innebär att produkten kan introduceras på marknaden via befintlig värdekedja till skillnad mot konkurrerande lösningar som kräver att hela isolerglasenheter måste tillverkas från grunden, och introduceras i en väsentligt mer svårtillgänglig del av värdekedjan. (Källa Energimyndighetens Pressmeddelande)