Uthållighet och ett gott samarbete mellan lokala lantbrukare, Sävsjö kommun och Göteborg Energi gjorde Sävsjö Biogas möjligt. Anläggningen producerar både förnybar biogas och biogödsel. Det ger minskad användning av bensin och diesel i trafiken och minskat behov av konstgödsel i jordbruket. Det initiativet fick Klimatpriset av Jönköpings läns Klimatråd vid en ceremoni på Residenset i Jönköping. (Sävsjö Biogas bild)

– Det känns hedrande att Sävsjö Biogas får Klimatpriset och vi ser utmärkelsen som ett kvitto på att biogas är en självklar del i ett hållbart samhälle. Vi hoppas att Sävsjö Biogas ska användas som gott exempel för att skapa intresse, öka kunskap och inspirera till mer biogas- och biogödselproduktion, säger Ann-Charlotte Frick, vd Sävsjö Biogas.

Sävsjö Biogas producerar sedan i maj 2012 förnybar biogas med gödsel från närliggande gårdar som huvudsaklig råvara. Gödseln som används lånas av gårdarna, som sedan får tillbaka den i förädlad form – biogödsel. Biogödsel har bättre näringsegenskaper och luktar mindre än vanlig gödsel. Biogasen som produceras används som fordonsbränsle. Anläggningen beräknas leverera cirka 19 GWh biogas per år, vilket motsvarar ungefär 2,1 miljoner liter bensin.

Klimatpriset delas ut av Jönköpings läns Klimatråd för att uppmärksamma konkreta initiativ som bidrar till länets klimat- och energistrategi. Sävsjö Biogas vann Klimatpriset inom tävlingsområdet ”Förnybar energi och Jord- och skogsbruk”. Sävsjö Biogas har prisats tidigare. Förra året vann initiativtagarna till Sävsjö Biogas pris för sitt initiativ till projektet.