Fönstervärmeregulator, GödselBiogasare eller Högutbytesbiomassagas blir bästa svenska miljönyhet i december? Eco Innovation AB har följt miljönyheterna i december och nominerat de tre bästa för webröstning. De tre mest glädjande miljönyheterna kom från Chromogenics, Sävsjö Biogas och Cortus. Rösta Du med längst ned i artikeln!

ChromoGenics Fönstervärmeregulator får affärsutvecklingsstöd av Energimyndigheten som villkorslån på nära 64 Mkr. Företaget utvecklar en plastfolie som applicerat på fönster kan anpassa transparensen och solljusinsläppet dynamiskt. Chromogenics bild. Därmed minskas behovet av energi för framför allt kylning av bostäder och lokaler. Pengarna går till att utveckla och demonstrera en skalbar metod för framställning av elektrokrom folie. Rösta på Fönstervärmeregulator!

Gödselbiogasaren Sävsjö Biogas får Jönköpings Läns nyinrättade Klimatpris. Företaget producerar sedan i maj 2012 förnybar biogas med gödsel från närliggande gårdar som främsta råvara. Gödseln lånas av gårdarna, som sedan får tillbaka den i förädlad form – biogödsel. Biogödsel har bättre näringsegenskaper och luktar mindre än vanlig gödsel. Biogasen som produceras används som fordonsbränsle. (Sävsjö Biogas bild) Rösta på Gödselbiogasaren!

Cortus HögutbytesBiomassagas tar stort steg mot sin första etablering i industriell skala. Genom en transaktion med Clean Tech East och efterföljande kapitalanskaffning skapas resurser för det nya Cortus Energy. Vår bild på VD Rolf Ljunggren. Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för process-, kraft- och transportindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. Rösta på HögutbytesBiomassagas!

Välkommen att rösta och att påverka andra genom kommentarer! Omröstningen stängde söndag 20:e januari kl. 18.00.