Cortus Energy AB:s Högutbytesbiomassagas blev bästa svenska miljönyhet i december. Det är ett glädjande resultat då företaget förefaller ha en god teknik och en marknad för produkten. Nu behövs en första fullskalig anläggning. Det är mycket troligt att detttta omvända förvärv tillsammans med en nyemission räcker för att sätta full fart mot framtiden.

Länk till vår presentation av nyheten

Länk till webröstningen

Länk till Cortus websida