COTMerloClean Oil Technologies (COT) går framåt. Oljerenaren förefaller kunna göra att oljebyten kan undvikas. Men installation direkt i en ny motor medför komplicerade frågor om garantier för fordonstillverkaren.

Sedan 2010 samarbetar Hüllert Maskin AB med COT för att rena hydrauloljan på de teleskoplastare man levererar för Merlo.På Elmia Lantbruk visade Hüllert den vidareutvecklade oljerenaren från Clean Oil.

Företagets Peter Kvarndal berättade att man som standard leverar oljerenaren på nya teleskoplastare. För en maskin som gått över 4000 timmar har ännu inget oljebyte genomförts. Tillverkare av hydraulolja brukar rekommendera byte efter 1500 timmar. Nu får Hüllert snart en inbytesmaskin som gått över 4000 timmar och kan då kontrollera effekten av oljerenaren (se bilden).

Ett oljebyte kostar ca 4000 kr. Utan oljerenaren behövs det normalt en gång om året.. En materialsats kostar i storleksordningen 10000 kr. Ännu har inga andra leverantörer av teleskoplastare följt efter  Hüllerts miljöinsats. Tills vidare begränsar företaget leveranserna till rening av hydrauloljan till teleskoplastare för entreprenörer och lantbrukare. I ett nästa steg överväger man att pröva oljerenaren för transmissionsolja.

Det är osäkert när COT oljerenare kommer att accepteras på OEM-marknaden. COT ska därför  fokusera och reducera kostnader. Verksamheten inriktas i första hand på riggtester och ett antal fältprover.

Att som litet utvecklingsbolag vara publikt innebär en stor belastning på begränsade resurser. Styrelsen har därför beslutat att avregistrera bolaget. Handeln med COT-aktien på NGM MTF kommer preliminärt att upprätthållas tom den 31 mars 2014.

Vi har skrivit mycket om Clean Oil. Skriv i företagasnamnet i sökrutan så får Du mycket glädjande information om COT , bland annat om bussen som gått 60000 mil utan oljebyte.