GilsvinstGisle innovations Bert-Inge Augustsson har  nominerats som kandidat till titel Årets internationelle utmanare vid Jönköpingsgalan i januari nästa år. Enterprise Europe Network (EEN) sköter nomineringarna.  Gisle Innovations AB har vidareutvecklat sina produkter och skaffat nya affärs- och teknikpartners i Europa.

Bert-Inges innovation ökar effekten hos befintliga solpaneler. Det gör inte bara dessa paneler mer lönsamma, utan innebär också att det blir mer lönsamt att skaffa solpaneler. DUBBLAD MILJÖNYTTA!

Solpaneler som är täckta av snö och is på vintern ger förstås ingen energi. Men med Gisle innovations glas smälter isen och halkar av. Glaset gör också att antalet drifttimmar blir fler året runt. Det gör nämligen att panelen producerar värme längre tid varje dag. Det gröna i diagrammet visar merproduktionen med Gisles glas. (DIAGRAM: Gisle Innovations AB)

En metalloxid i glaset gör att panelen kan hållas isfri. Ett självgående styrsystem slår på och av en elektrisk ström som driver avisningen. Solpanelers verkningsgrad kan öka mellan 12-25 % beroende på var de är sålda och längden på vintern. I t.ex. Jönköping ökar solpanelernas kapacitet med 15 %.

Bert-Inge fick patent i Sverige på sin lösning 2012. Patentansökan för EU är också inlämnad. Han har börjat med satsning på den svenska hemmamarknaden. Men solpaneler är en mycket större marknad i andra EU-länder som tex. Tyskland. Gisle har nu inlett samarbeten för att ta sig in på marknaden i flera EU-länder. Bert-Inge gjorde med stöd av EEN under våren 2013 en resa i Tyskland, Österrike, Schweiz och Italien för  att prata med olika tillverkare. Flera visar stort intresse. En av dem har gjort en noggrann simulering med gott resultat.