euronu17 miljarder € satsas på Industrial Leadership. Det är ett huvudtema för EU:s nya ramprogram för Forskning & Innovation 2014-2020. Ett annat tema är ”Societal changes” där en betydande del av 24 miljarder € ska gå till företag.

EU förenklar radikalt sin finansering av innovationer i Små- och Medelstora företag (SMF). Det är en del av den stora satsningen på Industrial Leadership i Ramprogrammet för Forskning & Innovation Horizon 2020.

Det finns två huvudorsaker till att organisationer misslyckas ta hem EU-bidrag. Kunskap om möjlighet att söka och tid för att göra en bra ansökan. Vi adresserar båda i den utbildning vi ordnar inom en vecka efter första utlysning på EU:s nya Ramprogram för Forskning & Innovation. Vårt FOTO av nedräkningen inför €uron i Bryssel.

Utbilda Dig för att ta hem miljoner €! Kolla vår sida med utbildningar, just nu med den KLICKA första utbildningen efter en utlysning för den nya programperioden.

I traditionella projekt finns bra möjligheter även för miniföretag. Årets främsta gasellföretag i Sverige Midsummer fick en flygande start med ett sådant projekt. Läs mer!

  • EU-slanten Artikeln gäller ett stöd i EU:s Sjunde Ramprogram för Forskning & Utveckling och liknande möjligheter kommer säkert i Horizon 2020.

Det tidigare särskilda instrumentet Research for SMEs ersätts av ”SME instrument”. Krav på internationellt samarbete förefaller avskaffas och EU har uttalat att administrationen ska bli enklare samt att tiden till beviljade av stöd och utbetalning ska kortas ned radikalt. Projekten ska helst adressera EU nya modeord ”societal challenges and/or key enabling technologies”. SME instrument genomförs i tre faser. Mer information om detta KLICKA HÄR!

Jaffärer.se har publicerat en artikel om vår satsning.