GilsvinstSolpanelseffektiviserare, Tredimensionell extrudering eller Hydrauloljerenare blir vår bästa svenska miljönyhet i november? Eco Innovation AB har följt miljönyheter i november och nominerat tre st. för webröstning. De tre mest glädjande miljönyheterna kom från Gisle Innovations, Arsizio och Clean Oil Technologies. Webröstningen har nu stängt.

Gisle innovations Bert-Inge Augustsson har  nominerats som Årets internationelle utmanare av Enterprise Europe Network. Företaget ökar effekten hos befintliga solpaneler. En metalloxid i glaset gör att panelen kan hållas isfri. Solpanelers verkningsgrad kan öka mellan 12-25 % beroende på längden på vintern. Gisles DIAGRAM

ArsizioMunicCleantech AwardGisle har börjat med den svenska marknaden. Men solpaneler är en mycket större marknad i andra EU-länder som tex. Tyskland. Företaget har nu inlett samarbeten för att nå marknaden i Tyskland, Österrike, Schweiz och Italien. Rösta på Solpanelseffektiviserare!

Arsizio vann Münchens Cleantech Conference Award. Arsizios innovation ger bland annat möjlighet till avsevärt mindre aluminium för oförändrad hållfasthet i produktionsdetaljer. Genom tredimensionell extrudering placeras materialet där det gör mest nytta. Mycket energi sparas och det går att göra  lättare fordon som kräver mindre energi under hela sin utnyttjandetid.

Antagligen kan 20 % av materialet sparas. Metoden har nu kommersiell användning i Sverige då Thule använder den i sitt takräcke. FOTO: Arsizio Rösta på Tredimensionell extrudering!

COTMerloClean Oil Technologies (COT) oljerenare verkar kunna göra att oljebyten kan undvikas. Sedan 2010 samarbetar Hüllert Maskin AB med COT för att rena hydrauloljan på de teleskoplastare man levererar för Merlo. FOTO: Eco Innovation AB.

På Elmia Lantbruk visade Hüllert den vidareutvecklade hydrauloljerenaren från Clean Oil. Hüllert levererar oljerenaren som standard på nya teleskoplastare. För en maskin som gått över 4000 timmar har ännu inget oljebyte genomförts. Tillverkare av hydraulolja brukar rekommendera byte efter 1500 timmar. Rösta på Hydrauloljerenare!

Välkommen att rösta och att påverka andra genom kommentarer! Omröstningen stängde söndag 15:e december kl. 18.00.

Mer om Solpanelseffektiviserare, Tredimensionell extrudering eller Hydrauloljerenare. Se också våra nyckelord för Arsizio och COT