Eco Innovation AB, Gisle Innovation AB, Miljöteknik, Cleantech, Greentech, Miljöinnovation, Miljönyhet, november 2013, Bert-Inge Augustsson

Miljöinnovatören Bert-Inge Augsusston firar utnämningen till Eco Innovation AB:s bästa miljönyhet i november i kostym FOTO: Bert-Inge Augustsson

Gisle Innovations Solpanelseffektiviserare blev Eco Innovation AB.s bästa miljönyhet i november. Ja egentligen var nyheten att företages huvudägare Bert-Inge Augustsson av EEN i Jönköping nominerats till årets internationelle utmanare. EEN = Enterprise Europé Network

Eco Innovation AB:s webbröstning utsåg Bert-Inge Augustsson till bästa svenska miljönyhet i november

Över 50 % av de röstande ansåg att detta var Eco Innovation AB.s bästa miljönyhet i november. Det är egentligen nästan otroligt. Med i konkurrensen fanns Arsizio AB som vunnit Cleantech Award i den tyska bilindustrins Mekka, München. Länk till webbröstningen om bästa miljönyhet i november finner Du här.

Årets Internationelle utmanare

Enterprise Europe Network har nominerat kandidater till Årets Internationelle utmanare inför Jönköpingsgalan 14:e januari 2014. Priset Årets internationella utmanare delas ut av Enterprise Europe Network (EEN) till ett regionalt företag som tagit ett betydande steg ut på den internationella arenan. På Jönköpingsgalan den 25 januari tar ett av tre nominerade företag emot priset.

Gisle Innovations AB har vidareutvecklat sina produkter och skaffat nya affärs- och teknikpartners i Europa.  Bert-Inge gjorde med stöd av EEN under våren 2013 en resa i Tyskland,  Schweiz och Italien för  att prata med olika tillverkare. Flera visar stort intresse. En av dem har redan gjort en noggrann simulering med gott resultat.

– ”Jag blev förvånad över att företagen var så öppna och tillmötesgående att visa mig sin avancerade teknik. Det har gett mig en kunskapsbas som kommer vara mycket användbar i framtiden. Att jag dessutom fick möjlighet att träffa viktiga kontaktpersoner att diskutera utvecklingssamarbeten med är så klart också väldigt värdefullt.” –säger Bert-Inge.

Bert-Inges innovation

Eco innovation AB, Miljönyhet, Miljöteknik, Cleantech, Greentech, Miljöinnovation, Gisle Innovations AB

Diagrammets gröna färg visar energivinsten med Gisles Innovation över året

Bert-Inges innovation ökar effekten hos befintliga solpaneler. Det gör inte bara dessa paneler mer lönsamma, utan innebär också att det blir mer lönsamt att skaffa solpaneler. DUBBLAD MILJÖNYTTA!

Solpaneler som är täckta av snö och is på vintern ger förstås ingen energi. Men med Gisle innovations glas smälter isen och halkar av. Glaset gör också att antalet drifttimmar blir fler året runt. Det gör nämligen att panelen producerar värme längre tid varje dag.  (DIAGRAM: Gisle Innovations AB)

Nedan har Du först en bild på vintereffekten av Gisles innovation och längre ner en bild på solpanelshus under barmarkstid.

???????????????????????????????Bert-Inges innovation tinar snön så solpanelen kan fungera. FOTO: Bert-Inge Augustsson

En metalloxid i glaset gör att panelen kan hållas isfri. Ett självgående styrsystem slår på och av en elektrisk ström som driver avisningen. Solpanelers verkningsgrad kan öka mellan 12-25 % beroende på var de är sålda och längden på vintern. I t.ex. Jönköping ökar solpanelernas kapacitet med 15 %.

Gisle Innovations AB

Gisle Innovations AB är ett nytänkande företag med innovativa idéer för solpanelsprodukter. Företaget etablerades 2010. Affärsidén är att sälja utrustning för solenergisystem till privatpersoner och företag. Kunderna når Gisle Innovations AB via hemsidan, klicka här.

Eco Innovation AB, Miljönyhet, Miljöteknik, Klimatteknik, Cleantech, Greentech,

Hus med solpanel: FOTO: Bert-Inge Augustsson

Bert-Inge fick patent i Sverige på sin lösning 2012. Patentansökan för EU är också inlämnad. Han har börjat med satsning på den svenska hemmamarknaden. Men solpaneler är en mycket större marknad i andra EU-länder som tex. Tyskland.

Arbetet med innovationen kan ännu inte försörja Bert-Inge. Gisle Innovations AB erbjuder därför ett bra urval av tjänster och produkter.

Företaget kan åta sig totalentreprenad så kunden bara behöver en kontakt för energiprojekt i hela lander. Alternativt överenskommer man om en fördelning av ansvaret för olika moment i ett installationsarbete. Det kan gälla

  1. Att skapa den bästa tekniska lösningen för kundens behov
  2. Montage av nya produkter
  3. Att ta bort gammal utrustning eller kopplar samman den med de nya produkterna.

Gisle Innovations AB jobbar både med nya hus och äldre som är i behov av förbättringar i energisystemet. Företaget kan också erbjuda andra värmekällor såsom ved- eller pelletspanna, luft-vattenpumpar,vattenmantlade kaminer med mera.