VäxjväxthusSpillvärme är en underutnyttjad resurs. Varje sätt att effektivt använda den är intressant.  Ett första steg är att kartlägga  möjligheterna. Miljöresurs Linné startar nu med Växjö kommun och Energikontor Sydost första steget för att använda spillvärme till växthus för grönsaksodling. Det kan bli möjligt en större del av året än idag. FOTO:  Sarah Nilsson, Energikontor Sydost.

Outnyttjad spillvärme är det gott om

Spillvärme finns överallt i samhället. Det kan vara ventilationsluft, rök, kylvatten, duschvatten eller diskvatten eller …..  En möjlig användning är att värma växthus. Då kan det bli möjligt att odla grönsaker en större del av året än idag.

Lite eller ingen extra energi skulle gå åt för odlingen. Men importerade grönsaker odlas och transporteras ofta med hjälp av fossila bränslen. Energieffektiv växtbelysning med LED-teknik har öppnat för denna utveckling. Bland de som utvecklat detta är Heliospectra som var i final i tävlingen Miljöinnovation 2009.

Projekt för spillvärme åt växthus

Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Kronoberg stöder projektet. (Projektets bild).

– Det här är ett spännande projekt. Om det får genomslag kommer det att påverka regionen i hållbar riktning. Vi får mer lokalt producerade livsmedel med minimal miljöpåverkan som dessutom ger nya jobb, säger landshövding Kristina Alsér.

I projektet ingår att titta på vilka affärsmodeller som är användbara och sedan marknadsföra detta koncept. Dessutom ska man planera för att bygga ett växthus för att demonstrera konceptet och studera om det går att driva växthuset som ett socialt företag. Särskilt fokus kommer att läggas på ekologisk odling.