RMElastbil– Det här är början på en riktigt spännande resa för vårt åkeri. ST-fordon rullar redan på andra håll i Sverige, men det här är det första som körs på RME som är ett förnybart bränsle. Vi räknar med att kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 50 procent, säger André Själander på Själanders åkeri i Näsåker. ST= Större Travar. FOTO: SkogForsk

Biodiesel sänker utsläppen från virkesbilar

Ett nytt virkesfordon har invigts i Näsåker i Ångermanland. Detta fordon drivs med RME. Det är ett förnybart bränsle för dieselmotorer. Därmed minskas CO2-utsläppen ytterligare. RME (Rapsmetylester) är ett 100 % förnybart bränsle för dieselmotorer som tillverkas av raps och rybs, metanol och kaliumhydroxid.

RME kallas ofta biodiesel. RME minskar växthuseffekten i jämförelse med fossil diesel. Rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som det bildas vid förbränningen. Koldioxidbalansen påverkas också av utsläpp vid transport och odling. RME kan i stor skala blandas med andra lämpliga drivmedel. Den mesta dieseln som säljs i Sverige innehåller sju procent (Preem) RME. Vintertid sänks dock halten.

Större Travar minskar trafik- och miljöpåverkan

ST-fordonet lastar 12 ton mer virke än ett traditionellt virkesfordon. De större travarna kan sänka koldioxidutsläpp och transportkostnader med omkring 12 procent. Virkesbilen lastar mer utan att vara längre än tidigare bilar. Det gör inte större skada på vägarna för det är flera axlar så axeltrycket blir lägre. Tester har visat att dessa bilar trots större tyngd genom vissa tekniska förbättringar går att i princip manövrera lika bra som traditionella virkesbilar på skogsvägar. För privatbilisten kan det på sikt innebära färre stora virkesbilar att köra om.

Skogforsk kommer kontinuerligt att följa upp och analysera lastvikter, körsträckor, miljöpåverkan och bränsleförbrukning utifrån data som samlas in i realtid från fordonet som kommer att transportera virke i framförallt Västernorrland och Jämtlands län. SkogForsk är ett Branschforskningsinstitut som finansieras gemensamt av skogsnäringen och staten.

– Vi tror att mindre miljöpåverkan och högre lastförmåga är ett måste för att stärka branschens konkurrenskraft och för effektiva transporter i inlandet som har långa transportavstånd och där järnväg inte är något alternativ, säger André Själander på Själanders åkeri.

Det nya fordonet är en del av projektet ETT-demo. Det är ett samarbete mellan bland annat Skogforsk, svenskt skogsbruk och fordonsindustrin.

Fakta om fordonet

  • Fordonet är en Scania med 730 hk och tandemdrift, anpassad för RME.
  • Släpet är en 5-axlad dolly/trailer-kombination.
  • Fordonet är 24 meter långt.
  • Det väger 19,5 ton utan last och kan lasta på 54,5 ton fördelat på 3 travar.