Vilken anser Du var Sveriges bästa miljönyhet i december? Biodiesel och större travar för virkesbilar står mot Spillvärme för växthus och Sol Laddar Linda årets svenska uppfinnarkvinna.  Röstningen avslutade 12/1 kl. 18.00!

Biodiesel och Större travar

RMElastbilEtt nytt virkesfordon har invigts i Ångermanland. Det drivs med biodiesel (RME) och tar 12 ton mer virke än en traditionell virkesbil.  Vi räknar med att kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 50 procent, säger André Själander på Själanders åkeri i Näsåker. Länk till vår nyhet. http://miljöinnovation.se/2013/12/31/ny-virkeslastbil/

RME  är ett förnybart bränsle för dieselmotorer som tillverkas av raps och rybs, metanol och kaliumhydroxid.  RME minskar växthuseffekten jämfört  med fossil diesel.  Raps tar upp nästan lika mycket koldioxid som det bildas vid förbränningen. .

De större travarna kan sänka koldioxidutsläpp och transportkostnader med  12 procent. Bilen lastar mer utan att vara längre än tidigare bilar. Det gör inte större skada på vägarna för det är flera axlar så axeltrycket blir lägre.  Rösta på BIODIESEL OCH STÖRRE TRAVAR!

Spillvärme för växthus

VäxjväxthusMiljöresurs Linné tar nu med Växjö kommun och Energikontor Sydost första steget för att använda spillvärme till växthus för grönsaksodling.Länk till vår nyhet. http://miljöinnovation.se/2013/12/29/9192/

 Spillvärme finns överallt  som tex. ventilationsluft, rök, kylvatten, duschvatten eller diskvatten eller …… Det är en underutnyttjad resurs. Varje sätt att effektivt använda den är intressant.  Ett första steg är att kartlägga möjligheterna. En möjlig användning är att värma växthus. Då kan det bli möjligt att odla grönsaker en större del av året än idag. FOTO:  Sarah Nilsson, Energikontor Sydost. 

Lite eller ingen extra energi skulle gå åt för odlingen. Men importerade grönsaker odlas och transporteras ofta med hjälp av fossila bränslen. Energieffektiv växtbelysning med LED-teknik har öppnat för denna utveckling. Rösta på SPILLVÄRME FÖR VÄXTHUS!

SolladdarLinda Årets svenska uppfinnarkvinna

HilIghtLinda Krondahl har utsetts till årets svenska uppfinnarkvinna. Hon har tagit fram en mycket spännande produkt med en fantastisk nisch. Länk till vår nyhet. http://miljöinnovation.se/2013/12/31/miljoinnovatoren-linda-krondahl-blev-arets-svenska-uppfinnarkvinna/

Med Lindas uppfinning HiLight ersätts fotogenlampor med solcellsbelysning och mobiler kan laddas med ren solenergi.  

Svenska Uppfinnarföreningen utser Årets uppfinnarkvinna. Lindas innovation kombinerar hållbart företagande med höjd livskvalitet för de människor runt jorden som saknar elektricitet. Rösta på SOLLADDARLINDA ÅRETS SVENSKA UPPFINNARKVINNA!