RMElastbilDecembers bästa Miljönyhet blev Biodiesel och Större Travar. Det var den jämnaste omröstningen på länge. Trots det fick nyheten så många röster att den går upp på vår inofficiella Tio i topplista över månadens bästa svenska miljönyhet sedan 2008.

Biodiesel och Större travar minskar utsläpp och trafik

Ett nytt virkesfordon har invigts i Ångermanland. Det drivs med biodiesel (RME) och tar 12 ton mer virke än en traditionell virkesbil.  Vi räknar med att kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 50 procent, säger André Själander på Själanders åkeri i Näsåker.

André fortsätter:

-Det känns spännande att som åkare kunna vara delaktig i en bättre miljö med att minska utsläppen med upp till 50% per ton virke transporterat. Det är en bra satsning för kommande generationer! Det är sällan att vi åkare som kör med moderna bilar får uppskattning för det miljöjobb som vi gör mot äldre bilar som rullar i trafiken, jag skulle gärna se mer skattelättnader som sporrar bilbyten.

Länk till vår nyhet.

Biodieseln är den stora klimatvinsten som är på gång.

Förutsättningarna för att kunna presentera en så stor klimatvinst för Själanders bil gör beror främst av biodieseln. Den har redan tidigare introducerats av flera företag och åkare i skogsbruket.

SÖDRA offentliggjorde sin satsning i juni 2012. Som ett alternativ till diesel införde Södra 2013 RME, rapsmetylester, för egna virkesbilar, lastmaskiner och truckar i Sverige vid fem av sina tankanläggningar. Transportföretag som har avtal med Södra fick också tanka RME vid anläggningarna.

Södra har ingått avtal om leveranser av svensktillverkad RME med BioFuel Express i Landskrona och Ecobränsle i Karlshamn. RME kan tankas parallellt med diesel åtminstone vid Södras fem största egna tankanläggningar i Mönsterås, Mörrum, Värö, Kinda och Långasjö. Södras målsättning var då att RME inom ett år kommer att stå för minst hälften av bränsleanvändningen i Södras svenska verksamhet.

Henrik Brodin på SÖDRA berättar att förra året stod biodiesel för hälften av den egna dieselanvädningen och för 5 % av den sålda dieseln. Förra året utreddes frågan om skattebefrielse för biodieseln. Nu vet vi vad som gäller. Biodiesel är dyrare men genom skattebefrielsen är det nu lönsamt.

Sajten Motorfordon.com påstår att det är enkelt att konvertera en dieselmotor för biodiesel. Följande är fritt efter den sajtens  text: Alla dieselfordon kan köras på biodiesel utan att behöva konvertera hela motorn.”

  1. Kolla så att biodiesel går att köpa där bilen ska gå.
  2. Leta bränsleledningar och packningar på din dieselmotor. Om någon av dessa slangar är tillverkade av gummi måste de ersättas med metall för att säkerställa att bränslet inte bryter ner dem.
  3. Du måste vänja Din dieselmotor vid att köras på biodiesel. Om man övergår direkt från vanlig diesel till biodiesel så måste rengöringsfilter bytas extra ofta i början. Men man kan också gradvis öka mängden biodiesel i bränsleblandningen. Detta kommer att rengöra bränslesystemen över tiden. Om du har använt diesel i din bil ett år eller längre , är det bäst att börja med en bränsleblandning som har en diesel – till – biodiesel förhållandet 90:10 . Nästa gång som du fyller din lastbil , ändra förhållandet till 80:20 , sedan 70:30 och så vidare tills du använder enbart biodiesel.

Stor klimatvinst på gång

Skogsnäringen står för mer än 25 procent av det svenska transportarbetet. Det mesta går på lastbil. Varje år transporteras närmare 70 miljoner ton virke på de svenska vägarna. Ca 2000 lastbilar kör sammanlagt närmare 270 miljoner kilometer. Man har systematiskt arbetat med rationalisering och miljö under lång tid.

För trettio år sedan förbrukades i genomsnitt 5,5 liter diesel per m3 ved fast mått under bark i avverkning och vidaretransport. Idag är den siffran cirka 3,5. Så mycket har blivit effektivare och bättre under resans gång. SkogsForsks mål är nu att genom olika åtgärder pressa åtgången ytterligare, ner mot två liter bränsle/m3fub framåt 2020. SkogForsk är ett branschforskningsinstitut som är gemensamt för skogsnäringen och staten.

Personligen får jag uppfattningen att den stora miljöinsatsen skulle vara att först ersätta allt fossilt bränsle med biodiesel eller annat ekologiskt bränsle. Utvecklingsarbeten är enligt Fredrik Hedin på gång för att komma lyckas med det.