Miljöteknik miljö avfuktning Airwatergreen

Airwatergreens avfuktare med VD Jonas Wamstd  i sin rätta miljö

Ny miljöteknik verifieras för avfuktning

Miljöteknik företaget Airwatergreen lanserar ny avfuktningsprodukt, AWD450. Den halverar energin för avfuktning i svala miljöer. Produkten baseras på  varmkondensering. Test hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) visade att energiåtgången halverades jämfört med en motsvarande ledande produkt på marknaden.

Miljöteknik i SP:s test

Airwatergreens varmkondenseringsteknologi jämfördes med den konkurrerande och idag marknadsledande sorptionsteknologin. Airwatergreens teknik använder ungefär hälften så mycket energi för att kondensera fukt från luften. Skillnaden ökar med sjunkande temperatur.

SP:s test visar att företag och fastighetsförvaltare kan halvera sin energianvändning vid fukthantering i svala miljöer. Det kan t handla om tiotusentals sparade kronor per år. Tekniken gör också att utrymmen som tidigare inte kunnat hanteras effektivt, t.ex. fuktskadade skolor och husgrunder kan åtgärdas.

Miljöteknik för framtiden

Varmkondensering förväntas bli en ny standard inom fukthantering i tempererade klimat tack vare sin energieffektivitet och förmåga att kondensera fukt i alla temperaturer. Metoden öppnar upp en rad nya applikationer vid låg lufttemperatur där det tidigare har varit svårt att kondensera fukt effektivt, exempelvis ouppvärmda krypgrunder, underjordiska miljöer eller vinterstängda kyrkor och kulturbyggnader.

Airwatergreen fokuserade först att utvinna rent dricksvatten ur luft. Men det blev allt viktigare att lösa ett för Sverige större problem, att bli av med fukt i byggnader. Airwatergreen utvecklar en helt ny kondenseringsmetod, kallkondenseringen. Den möjliggör effektiv fukthantering i alla temperaturer – till och med i minusgrader. Den förbrukar mindre energi än dagens teknik och utrustningen är liten och är oberoende av installation av ventilationsrör. Vi skrev första gången om Airwatergreen i presentation av Uppfinnaren & Konstruktören 2011:5. Då hade Fredrik Ekström fått SKAPA priset framtidens innovatör.