EcoClimelogga

Ecoclime för klimatet genom rumsstyrning.

Klimatinnovation från Ecoclime ger effektivare styrning av rumsklimatet för fastigheter. Rumsstyrningen av inomhusklimatet har integrerats med Ecoclimes kostnadseffektiva kylpaneler. Fastighetsägare kan nu installera och styra såväl radiatorer som kylpaneler för en behagligare inomhuskomfort.

Den här lösningen är första steget på Ecoclimes väg att bli en komplett leverantör av energisnålare, effektivare, komfortablare och miljövänligare inomhusklimat för hyresgäster och fastighetsägare. Den nu aktuella systemprodukten är det första delresultatet av den satsning som Tillväxtverket gjort på Ecoclimes inomhusklimatprodukter. En satsning som sker i ett mindre nätverk av olika konsult- system- och komponentleverantörer.

En av fördelarna med den nya systemlösningen är att projekteringen av inomhusklimatsystem blir effektivare. Projektören och installatören behöver inte själva ta ansvaret att projektera in alla komponenter som krävs för en optimal inneklimatlösning. Ecoclime tar helhetsansvaret för att varje rum i fastigheten håller rätt komforttemperatur och lägsta ljudnivå med dimensionerade framledningstryck, luftflöden och ljudnivåer. Det regleras via särskilt anpassade reglerventiler, ställdon och rumstermostater anpassade för såväl befintliga radiatorer (för värme) i fastigheten som för Ecoclimes kylpaneler.

En ytterligare fördel för fastighetsägare som vill installera kyltaksprodukter i befintliga fastigheter utan att göra stora ingrepp möjliggörs nu då kylpanelerna kan hängas upp i befintliga taksystem med ett minimum av kabel- och rördragning. Installationerna blir billigare, komfortablare och miljövänligare med Ecoclime. Installationen utförs av Ecoclime eller i samarbete med certifierade lokala installationspartners.

För Ecoclime betyder den nya systemlösningen en snabbare ”time to market” för de världsunika kylpanelerna och att marknadspotentialen ökar då leveransinnehållet mer än fördubblas vid kompletta systemleveranser.

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) med verksamhet i Vilhelmina och Umeå är ett miljöteknikföretag som är specialiserat på lösningar, produkter och installationer för inomhuskomfort.  Med lägre energiförbrukning, dragfri ventilation, lägsta bygghöjd, diskret design, låg vikt och inga underhållskostnader samt installation och 10 års produktgaranit erbjuder Ecoclime den mest kostnadseffektiva inomhusklimatlösningen för fastighetskomfort. Företagets huvudägare är Energiintressenter AB med säte i Umeå. Bolaget listas på Aktietorget med ytterligare närmare 200 delägare, den 18 februari.