Klimatteknik för snabbladdare

Klimatteknik från Gnosjö snabbladdar Green Highway från Sundsvall till Trondheim

Snabbladdarleverans eller Sotning för Returflis eller Giftfri vattenrening blir bästa svenska miljönyhet i februari. Vi har gått igenom månadens miljönyheter och nominerat de tre bästa för webbröstning. Webbröstningen avslutades 16:e mars kl. 18.00.

Green Highway är en grön transportkorridor mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Det är nu den enskilt största satsningen i landet för att skapa en fossilfri fordonsflotta.

Gnosjöföretaget GARO AB ska leverera tio så kallade DC snabbladdare för tre miljoner kronor. Det är den hittills största enskilda beställningen av snabbladdare i Sverige.  Rösta på Snabbladdare för Green Higway Sundsvall-Trondheim levereras av Gnosjös GARO AB.

Miljöteknik returflis

Miljöteknik från SOOTECH anpassas och ökar lönsamheten för returflis

SootTechs metod för effektivare sotning med bibehållen verkningsgrad har nu utvecklats  även för förbränning av tuffare bränslen som returflis. Ena energi i Enköping använder den nya tekniken i sin ombyggda kraftvärmepanna.

Pannan ser renare ut nu och verkningsgraden är samma som med renare bränslen. Nu kan vi ha returflis till 90 %. Returflis kostar hälften mot ny skogsflis. Rösta på Med returflis kan SOOTECH nästan halvera fliskostnaden för kraftvärmepannor

VattenBioab

Vatteninnovation från BioCool renar vattnet från bakterier, FOTO: BioCool

BioCool kan revolutionerna vattenreningen! Diarrésjukdomen Cryptosporidios drabbade 10 000 människor i Östersund år 2010.När BioCool blandas med vatten frisätts syre i en slags syreexplosion.

Den dödar mikroorganismer, till exempel den vattenburna parasiten Cryptosporidium, bakteriearten E.coli och acanthamöban. Det går snabbt och utan negativ miljöpåverkan enligt International Journal of Biomedical Laboratory Science. Rösta på BioCools giftfria vattenrenare dödar mikroorganismerna som ger diarré.