Miljökatastrofer, det är vad misslyckade investeringar för en god miljö är.

Behoven av satsningar för en god miljö är stora. Varje krona som satsas för miljön men inte ger bra resultat leder till minskat intresse för miljösatsningar och mindre medel till lyckade miljösatsningar. När hundratals miljoner försvinner så är det fråga om miljökatastrofer.

Boken ”Gröna bubblor” publicerades av Timbro 231009. Den ger många spännande exempel på miljösatsningar som slagit fel, dvs. miljökatastrofer. Den förklarar också varför det i så många fall gått dåligt. Första upplagan är slutsåld och andra upplagan är på gång.

I ett inledande kapitel förklaras de mekanismer som lett till dessa misslyckanden. Min förenklade slutsats är att beslutsfattare utan tillräcklig analytisk förmåga eller vilja litat på andras bedömning och investerat andras pengar. Andras pengar är tex. EU-medel, offentliga medel, pengar från fonder av olika slag. En förvärrande faktor har ibland varit beslutsfattarnas ekonomiska intressen.

De exempel på bubblor som presenteras är pedagogiskt beskrivna och kan läsas som ren underhållning eller för skattebetalare som riktiga skräckisar.

Den sanna miljöhjälten för oss livserfarna, Björn Gillberg skriver om boken:

”Christian Sandström beskriver på ett briljant sätt i ”Gröna bubblor” den gröna bidragskapitalismens katastrofala projekt från etanolfabriken i Örnsköldsvik till havererade vindkraftsprojekt och den grogrund för korruption, som skapas när bidragskapitalisterna ”plundrar de offentliga syltburkarna”. Miljarder från pensionsfonder, Energimyndigheten, andra myndigheter och EU plöjs årligen ner i diskutabla klimatprojekt, som saknar förutsättningar att stå på egna ben. Kostnaderna hamnar hos det allmänna medan vinsterna ofta hamnar i utländska bolag. Det rör sig enligt Sandström om ett systemfel skapat av okunniga politiker och exploaterat av vinstmaximerande företag.

Jag rekommenderar politiker och näringsidkare, som tror på marknadsekonomin, att läsa Sandströms bok. Jag ser fram emot, att han följer upp med en granskning av det fossilfria stålet. Risken är stor, att klimatfrågan i kraft av en närmast religiös inriktning, resulterar i planekonomiska lösningar modell Sovjet. I kölvattnet av den gröna bidragskapitalismen kan man t.o.m. redan skönja ”gröna oligarker”, vars diskutabla projekt har säkrats med tiotals miljarder från det offentliga och lånegarantier i samma storleksordning från Riksgälden.

Björn Gillberg, miljöpionjär, fil. lic. och fil. dr h.c.

Gröna bubblor är en miljökatastrof
Foto från Vilnius dagen efter Litauens EU-inträde. Då insåg ingen riskerna med EU:s Green New Deal.